RZADKIE CHOROBY
IMMUNOLOGICZNE

01-02.03.2019
Hilton Garden Inn
ul. Marii Konopnickiej 33, Kraków

Szanowni Państwo,

Zrzut ekranu 2018-11-23 o 13.44.21.png      Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji „Rzadkie Choroby Immunologiczne - odmiana przez przypadki", organizowanej przez Klinikę Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika UJ Collegium Medicum w Krakowie.
     Konferencja odbędzie się w dniach 01-02 marca 2019 r. w Krakowie.
Jak pokazało pierwsze spotkanie, tematyka ta cieszy się dużym zainteresowaniem lekarzy różnych specjalności, nie tylko immunologów klinicznych.
    W dniu 28 lutego corocznie obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich, stąd termin Konferencji.
Podstawowym założeniem Konferencji jest wymiana doświadczeń klinicznych, co w przypadku chorób rzadkich jest nie do przecenienia i co potwierdziło nasze poprzednie spotkanie.
    Mamy też nadzieję, że nasze obrady przyczynią się do nawiązania współpracy między różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce, zarówno pediatrycznymi, jak i osób dorosłych.
    Chcielibyśmy przy okazji zwrócić uwagę na utworzony przez nas Polski Rejestr Zapaleń Naczyń (POLVAS), który działa od 2017 r. dzięki ogromnemu zaangażowaniu lekarzy z czternastu polskich ośrodków klinicznych.
    Poczyniliśmy również starania, aby stworzyć Polski Rejestr Pierwotnych Niedoborów Odporności Osób Dorosłych (POLPIDA) i zachęcamy do współpracy wszystkie ośrodki kliniczne, zajmujące się diagnostyką i leczeniem tych schorzeń.Do zobaczenia w Krakowie,


 
dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

01-02.03.2019

Hotel Hilton Garden Inn,
ul. Marii Konopnickiej 33, Kraków