Program konferencji:

02.03.2018 Piątek

13:00 - 13:45 Lunch (restauracja hotelowa)


13:00 – 13:45 – Rejestracja uczestników 

 • 13:45 – 14:00
  Otwarcie konferencji i kilka słów o POLVAS – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. med. Krzysztof Wójcik
 • Prowadzący: prof. Maria Majdan, prof. Jacek Musiał 
 • Case 1:
 • 14:00 – 14:25
  Pacjent z ciężką postacią zapalenia naczyń – problem interdyscyplinarny – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
 • Case 2:
 • 14:25 – 14:50
  Zespół WHIM u chłopca i jego matki – rozważania nad fenotypem i diagnostyką – dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
 • Case 3:
 • 14:50 – 15:15
  Choroba Stilla czy zespół Schnitzlera - rozterki diagnostyczne i terapeutyczne – dr n. med. Ewa Więsik – Szewczyk
 • Case 4:
 • 15:15 – 15:40
  TA-GvHD (Transfusion Associated Graft versus Host Disease) u dziecka z całkowitym zespołem Di George’a – dr Nel Dąbrowska-Leonik
 • Case 5:
 • 15:40 – 16:05
  Chory z pierwotnym, stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych i współistniejącym autoimmunologicznym zespołem niedoczynności wielogruczołowej typu III – dr n. med. Hanna Ługowska-Umer
 • 16:05 – 16:30
  Przerwa kawowa 
 • Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk, prof. Maciej Siedlar 
 • Case 6:
 • 16:30 – 16:55
  Mikroangiopatia zakrzepowa - współczesne metody diagnostyki i leczenia -opis dwóch przypadków – dr n. med. Wojciech Sydor 
 • Case 7:
 • 16:55 – 17:20
  Pacjent z zespołem hiper-IgE czy zespołem Kimury? – dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
 • Case 8:
 • 17:20 – 17:55
  Nietypowe zakażenia - typowe dla pierwotnych niedoborów odporności, opis przypadku – dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
 • Case 9:
 • 17:55 – 18:20
  Nawracające zapalenie wielochrząstkowe po przeszczepieniu wątroby - dr n. med. Dariusz Sołdacki
 • 18:20 – 19:00
  Spotkanie grupy POLVAS (dla członków konsorcjum)
 • 19:30
  Kolacja (Globe Cafe Hilton Garden Inn)

03.03.2018 Sobota

 • Prowadzący: prof. Anna Pituch-Noworolska, prof. Jacek Roliński 
 • Case 10:
 • 09:00 – 09:25
  Zespół Mohr-Tranebjaerg współistniejący z agammaglobulinemią sprzężoną z chromosomem X – dr n. med. Anna Szaflarska
 • Case 11:
 • 09:25 – 09:50
  ALPS – choroba o wielu obliczach - opis przypadku – dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran
 • Case 12:
 • 09:50 – 10:15
  Zakażenie EBV problem interdyscyplinarny – opis przypadku – prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
 • Case 13:
 • 10:15 – 10:40
  Choroba Stilla o przewlekłym aktywnym przebiegu – problemy diagnostyczne i terapeutyczne – dr n. med. Radosław Jeleniewicz
 • 10:40 – 11:05
  Przerwa kawowa
 • Prowadzący: prof. Małgorzata Wisłowska, prof. Jarosław Paśnik  
 • Case 14:
 • 11:05 – 11:30
  Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń - chory z zajęciem dolnych dróg oddechowych - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska
 • Case 15:
 • 11:30 – 11:55
  Pacjent z guzkowym zapaleniem tętnic i CVID – dr n. med. Marcin Ziętkiewicz 
 • Case 16:
 • 11:55 – 12:20
  Późne rozpoznanie zespołu Di George’a z wadą naczyniową – prof. dr hab. n. med. Jarosław Paśnik
 • Case 17:
 • 12:20 - 12:50
 • Długa i wyboista droga diagnozy pacjentki z zespołem ataksja-teleangiektazja - przebieg kliniczny i leczenie. Możliwości diagnostyki genetycznej pacjentów z pierwotnym niedoborem odporności i zaburzeniami regulacji odpowiedzi immunologicznej - dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk, dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora  
 • 12:50 
  Zakończenie konferencji i lunch

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Konferencji. Prosimy o sprawdzenie ostatecznej wersji programu na stronie na 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 

Konferencje są prowadzone w ramach kształcenia zawodowego wynikającego z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.