Program konferencji:

Piątek 01.03.2019

 • 13:00 – 13:45 Lunch i rejestracja uczestników
 • 13:45 – 14:00 Otwarcie konferencji i kilka słów o POLVAS i POLPIDA – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. med. Krzysztof Wójcik, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
 • Sesja 1 – Przewodniczący: prof. Maria Majdan, prof. Jacek Musiał
 • 14:00 – 14:25 Case 1: Toczeń rumieniowaty układowy - postać neuropsychiatryczna – przypadki kliniczne – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
 • 14:25 – 14:50 Case 2: Izolowana wrodzona asplenia – problem wcale nieoczywisty – dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
 • 14:50 – 15:15 Case 3: Zespół hiper IgD – dylematy terapeutyczne w chorobie ultrarzadkiej – dr n. med. Ewa Więsik – Szewczyk
 • 15:15 – 15:40 Case 4: Zmiany skórne u pacjentów z PNO – seria przypadków (dzieci) – dr n. med. Edyta Herpolitańska – Pliszka
 • 15:40 – 16:05 Case 5: Zmiany skórne u pacjentów z PNO – seria przypadków (dorośli) – dr n. med. Maciej Pastuszczak
 • 16:05 – 16:30 Przerwa kawowa
 • Sesja 2 – Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar, dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
 • 16:30 – 16:55 Case 6: Nawrót ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń u pacjenta po przeszczepieniu nerki – dr n. med. Hanna Storoniak
 • 16:55 – 17:20 Case 7: ANCA zależne układowe zapalenie naczyń czy nowotwór dróg rodnych? – analiza kliniczna dwóch przypadków – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
 • 17:20 – 17:55 Case 8: Pacjentka z ciężką postacią miastenii i choroby Behceta – okiem neurologa – dr n. med. Robert Bonek
 • 17:55 – 18:20 Case 9: Pacjentka z ciężką postacią miastenii i choroby Behceta – okiem immunologa klinicznego – dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
 • 18:20 – 18:40 Case 10: Zaburzenia pamięci świeżej po tymozynie - pacjent z limbicznym zapaleniem mózgu – dr n. med. Dariusz Sołdacki
 • 18:40 – 19:20 Spotkanie grupy POLVAS (dla członków konsorcjum)
 • 19:30 – Kolacja

Sobota 02.03.2019

 • Sesja 3 – Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anna Pituch-Noworolska, prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
 • 09:00 – 09:25 Case 11: Pacjent z samoistną krioglobulinemią i zapaleniem naczyń oraz niedoborem odporności humoralnej – dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha
 • 09:25 – 09:50 Case 12: Zespól Susaca – interdyscyplinarny problem diagnostyczny – dr n. med. Joanna Zalewska
 • 09:50 – 10:15 Case 13: „Daj słuchać muzy panie Cogan” – opis przypadku – prof. dr hab. n. med. Jarosław Paśnik
 • 10:15 – 10:40 Case 14: Hiper- i hipogammaglobulinemia u chorych z zaburzeniami odporności – seria przypadków – prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
 • 10:40 – 11:05 Przerwa kawowa
 • Sesja 4 – Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jarosław Paśnik, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
 • 11:05 – 11:30 Case 15: Pediatra, hematolog, reumatolog, immunolog: trudna droga do rozpoznania zespołu TRAPS – dr n. med. Anna Szaflarska
 • 11:30 – 11:55 Case 16: Autoimmunizacje w pierwotnych niedoborach odporności – nie zawsze łagodne – seria przypadków – dr n. med. Marcin Milchert
 • 11:55 – 12:20 Case 17: GLILD jako pierwszy objaw CVID – seria przypadków – dr n. med. Małgorzata Pac
 • 12:20 – 12:45 Case 18: Czy bliźnięta jednojajowe zawsze chorują tak samo? – PNO i limfoproliferacja – dr n. med. Marcin Ziętkiewicz
 • 12:45 – 13:00 Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk
 • 13:00 – Zakończenie konferencji i lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).