Komitet naukowy:

Przewodnicząca:

  • dr n. med. Aleksandra Matyja-Bednarczyk  

 

Wykładowcy: