Wykładowcy

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth  - Przewodniczący Komitetu Naukowego

 • Prof. Federico Bozzetti
 • Dr n. med. Krystyna Bratos
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
 • Dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler
 • Dr Artur Chyrek
 • Dr n. med. Mateusz Dąbkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • Dr n. med. Beata Jagielska
 • Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • Dr Dorota Księżniak-Baran

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk 
 • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Majewski
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk 
 • Dr n. med. Aleksandra Napieralska
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Roszak
 • Dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko 
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • Dr n. med. Joanna Socha
 • Dr Mateusz Spałek
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
 • Dr n. med. Piotr Wojcieszek
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański

 

II Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa

„3R RADIOTERAPII”

 15/16/17 listopada 2018

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa