Wykładowcy

  • Prof. dr hab. med. Jacek Fijuth  - przewodniczący Komitetu Naukowego

 

II Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa

„3R RADIOTERAPII”

 15/16/17 listopada 2018

hotel Novotel
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa