Drodzy Koledzy! 

Zachęceni sukcesem ubiegłorocznej konferencji 3R zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji.

Tematyka tegoorocznych warsztatów będzie poszerzona o molekularne podstawy radioterapii i kojarzenia napromieniania z immunoterapią. Postanowiliśmy także zająć się nowotworami górnego odcinka przewodu pokarmowego, rakiem ustnej części gardła i rakiem pęcherza moczowego. Omówimy aktualne aspekty radioterapii raka płuca i przerzutów do mózgu. Krytycznie omówimy hipofrakcjonowanie w raku płuca i w raku gruczołu krokowego. Profesor Krzysztof Bujko przedstawi nam swoją wizję dalszego rozwoju radioterapii w raku odbytnicy. Duży nacisk będzie położony na przedstawienie anatomii radiologicznej omawianych nowotworów i praktyczne aspekty planowania leczenia. W pierwszym dniu spotkania przedstawione będzie sprawozdanie z tegorocznej konferencji ASTRO w San Antonio.

Mamy nadzieję, że przedstawiona tematyka spotka się z Waszym zainteresowaniem.

W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji

 prof. Jacek Fijuth

   Organizator:  logo-consulting.jpg   Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa