Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji „3R RADIOTERAPII”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 października 2017 roku. Jest to nowa formuła szkolenia, w której „Radioterapeuci będą mówić Radioterapeutom o Radioterapii”. Tematyka konferencji dotyczy czterech najczęstszych nowotworów – raka płuca, raka odbytnicy, raka piersi i raka gruczołu krokowego.

Zespół wykładowców przedstawi aktualne krajowe i międzynarodowe rekomendacje dotyczące algorytmu postępowania, zasad konturowania, niestandardowych technik napromieniania i radioterapii w nietypowych sytuacjach klinicznych. Każdy blok tematyczny będzie zakończony interaktywną dyskusją na temat przedstawionych przypadków klinicznych.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do konstruktywnych dyskusji, ugruntowania posiadanej wiedzy a także wypracowania ogólnokrajowej strategii postępowania w najczęstszych nowotworach.

Konferencja „3R RADIOTERAPII”, której chcemy nadać cykliczny charakter, odbędzie się pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii, PTRO i PTO.

 Zapraszamy do Łodzi!

 Prof. dr hab. Jacek Fijuth
wraz z Komitetem Naukowym Konferencji

Organizator:

logo-consulting.jpg Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa