Program

15.11.2018, czwartek

 • 12.00 - 13.00  Rejestracja uczestników, lunch
 • 13.00 - 13.30  Gość Specjalny
  Współczesna radioterapia: TNM vs. Tumour Volume Challenge. D100 czy D95? - wykład
  - prof. Bogusław Maciejewski
 • Relacja z konferencji ASTRO 2018 cz. I
 • 13.30 - 14.00 OUN - wykład
  – prof. Jacek Fijuth
 • 14.00 – 14.30 Głowa/szyja - wykład
   prof. Krzysztof Składowski  / dr n. med. Aleksandra Napieralska
 • 14.30 – 15.00 Pierś - wykład
  – prof. Ewa Sierko
 • 15.00 – 15.20 Przerwa kawowa
 • Relacja z konferencji ASTRO 2018 cz. II
 • 15.20 – 15.50 Gruczoł krokowy - hipofrakcjonowanie, radiochirurgia - wykład
  – prof. Leszek Miszczyk
 • 15.50 – 16.20 Gruczoł krokowy, leczenie skojarzone - wykład 
  – prof. Piotr Milecki
 • 16.20 – 16.45 Płuco 
  – prof. Rafał Dziadziuszko
 • 16.45 – 17.10 Ginekologia - wykład
  - prof. Andrzej Roszak / dr n. med. Krystyna Bratos
 • 17.10 - 17.35 Brachyterapia - wykład
  – dr n. med. Mateusz Dąbkowski
 • 17.35 – 17.50 Przerwa kawowa
 • 17.50 - 18.10 Innowacyjne technologie, które determinują zmiany reżimu leczenia w radioterapii (Elekta)
  - Tomasz Iwanicki, Commercial Director PL - Elekta
 • Sesja firmy Baxter
 • 18.10 – 18.25 Konieczność żywienia pozajelitowego w praktyce radioterapeuty
  – prof. Jacek Fijuth
 • 18.25 – 18.40 Nutritional supplementation in patients on oncologic therapy
  – prof. Federico Bozzetti
 • 18.40 – 18.55 Finansowanie żywienia pozajelitowego w onkologii
  – dr n. med. Beata Jagielska

16.11.2018, piątek

 • 8.00 - 9.00 Rejestracja
 • 9.00 - 9.05 Otwarcie konferencji
  prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Jacek Fijuth, prof. Krzysztof Składowski
 • Rak płuca
  Prowadzenie - prof Lucyna Kępka, prof. Rafał Dziadziuszko
 • 9.05 - 9.35 Wskazania do inwazyjnej diagnostyki śródpiersia według wskazań ESMO/NCCN a polska rzeczywistość
  prof. Rafał Dziadziuszko
 • 9.35 - 10.05 Jak zastosowanie PET-TK do planowania leczenia zmienia zasady konturowania w NDRP i DRP? - wykład
  prof. Lucyna Kępka
 • 10.05 - 11.05 Radioterapia stereotaktyczna w raku płuca – zasady planowania i frakcjonowanie w zależności od lokalizacji guza - wykład
  prof. Lucyna Kępka
 • 11.05 - 11.35 Krytycznie o PCI, czy wskazana ochrona hipokampa? - wykład
  prof. Lucyna Kępka
 • 11.35 - 12.00 Debata: Strategiczna rola radioterapeuty w radykalnym leczeniu chorych na nieoperacyjnego NDRP (Patronat - Astra Zeneca)
  - prof. Jacek Fijuth, prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Lucyna Kępka
 • 12.00 - 12.20 Przerwa kawowa
 • Radiobiologia
  Prowadzenie - prof. Ewa Sierko, prof. Krzysztof Składowski
 • 12.20 - 13.10 Molekularne podstawy radiobiologii, efekt abskopalny, interakcja radioterapii i immunoterapii - wykład
  - prof. Ewa Sierko
 • Przerzuty do mózgu
  Prowadzenie - prof. Lucyna Kępka, prof. Jacek Fijuth
 • 13.10 - 13.55 WBRT czy radiochirurgia w przerzutach do mózgu, jako leczenie samodzielne i pooperacyjne – międzynarodowe rekomendacje i polskie realia - wykład
  prof. Lucyna Kępka
 • 13.55 - 14.10 Polskie rekomendacje w zakresie postępowania w przerzutach do mózgu - wykład
  – prof. Adam Maciejczyk 
 • 14.10 - 14.30  Akcelerator EDGE – dedykowane rozwiązanie do radiochirurgii (Varian)
  - dr n. fiz. Łukasz Matulewicz
 • 14.30 - 15.20 Lunch
 • Rak odbytnicy - wykład Mistrza
  Prowadzenie - prof. Lucyna Kępka, prof. Krzysztof Bujko 
 • 15.20 - 15.50 Dokąd zmierza radioterapia w raku odbytnicy - wykład
  prof. Krzysztof Bujko
 • Nowotwory przewodu pokarmowego cz. I
  Prowadzenie - prof. Krzysztof Bujko, prof. Rafał Suwiński
 • 15.50 - 16.20 Anatomia radiologiczna raka przełyku, raka trzustki i raka żołądka z uwzględnieniem grup węzłowych - wykład
  - dr n. med. Joanna Socha
 • 16.20 - 16.50 Radioterapia w raku przełyku – samodzielna, przedoperacyjna i pooperacyjna - wykład
  - dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler
 • 16.50 - 17.10 Przerwa kawowa
 • Nowotwory przewodu pokarmowego cz. II
  Prowadzenieprof. Krzysztof Bujko, prof. Rafał Suwiński
 • 17.10 - 17.40 Radioterapia w raku trzustki (wyniki badań klinicznych, praktyka kliniczna, miejsce SBRT) - wykład
  prof. Rafał Suwiński
 • 17.40 - 18.10 Radioterapia w raku żołądka – kiedy i jak. Ewolucja rekomendacji w kontekście europejskich/amerykańskich i azjatyckich badań klinicznych - wykład
  prof. Jerzy Wydmański 
 • Rak ustnej części gardła cz. I
  Prowadzenie - prof. Krzysztof Składowski, dr n. med. Dorota Kiprian 
 • 18.10 - 18.50 Techniczne aspekty radioterapii i radiochemioterapii - wykład
  prof. Krzysztof Składowski
 • 18.50 - 19.10 Powikłania w jamie ustnej po leczeniu onkologicznym (Accord) - wykład
  - dr n. med. Dorota Kiprian

17.11.2018, sobota

 • Rak ustnej części gardła cz. II
  Prowadzenieprof. dr hab. Tomasz Rutkowski, dr n. med. Joanna Socha 
 • 9.00 - 9.40 Anatomia radiologiczna gardła i grup węzłowych w obrazach TK, RM i PET – rekomendacje dla radioterapeuty - wykład
  - dr n. med. Joanna Socha
 • 9.40 - 10.10 Raki HPV(+) ustnej części gardła – kiedy i jak deeskalować intensywność leczenia - wykład
  - dr hab. Tomasz Rutkowski / dr Dorota Księżniak-Baran
 • 10.10 - 10.40 Kiedy i jak zaplanować napromienianie przebiegu nerwów czaszkowych u chorych na nowotwory głowy i szyi - wykład
  - dr n. med. Joanna Socha
 • 10.40 - 11.00 Przerwa kawowa
 • Brachyterapia
 • 11.00 - 11.20 Radioablacyjna wartość wysokich dawek frakcyjnych w teleradioterapii i brachyterapii raka stercza. Kiedy mniej znaczy więcej? - wykład
  – dr n. med. Piotr Wojcieszek
 • 11.20 - 11.40 Obniżenie dawek w promieniowrażliwych narządach krytycznych poprzez łączenie teleradioterapii i brachyterapii w raku gruczołu krokowego. Praktyczne aspekty planowania skojarzonej radioterapii - wykład
  - dr Artur Chyrek
 • Uroonkologia cz. I
  Prowadzenie - prof. Jacek Fijuth, prof. Piotr Milecki
 • 11.40 - 12.20 Choroba oligometastatyczna w raku gruczołu krokowego – miejsce radioterapii i SBRT - wykład
  prof. Piotr Milecki
 • 12.20 - 13.10 Kiedy napromieniać węzły chłonne w raku gruczołu krokowego – wyniki badań klinicznych i rekomendacje - wykład
  prof. Jacek Fijuth
 • 13.10 - 13.30 Przerwa kawowa
 • Uroonkologia cz. II
 • 13.30 - 14.10 Krytycznie o hipofrakcjonowaniu w raku gruczołu krokowego - wykład
  - prof. Leszek Miszczy
 • 14.10 - 14.40 Rak pęcherza moczowego – radioterapia samodzielna, pooperacyjna i skojarzona z chemioterapią w TMT - wykład
  prof. Wojciech Majewski
 • 14.40 - 15.00 Maksymalne działanie antyandrogenne podstawą skutecznej hormonoterapii w raku gruczołu krokowego - wykład
  - prof. Jacek Fijuth
 • Głos młodego radioterapeuty  
 • 15.00 - 15.30 Jak usprawnić system szkolenia i wieloośrodkowej współpracy?
  - dr n. med. Aleksandra Napieralska, dr Artur Chyrek, dr Mateusz Spałek
 • 15.30 Zakończenie konferencji, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).