Program

Edycja 2018

Więcej informacji wkrótce....

Edycja 2017

Dzień I,
6.10.2017 piątek


13.00-14.00 Rejestracja

   • Płuco (koordynatorzy - prof. Lucyna Kępka, prof. Rafał Dziadziuszko)
   • 14.00 - 14.45  Zasady konturowania w radioterapii raka płuca
                            – prof. Lucyna Kępka; wykład
   • 14.45 - 15.15  Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego chorych na NDKRP (jednoczesna i sekwencyjna radio-chemioterapia,
                             hipofrakcjonowanie, radioterapia pooperacyjna, radiochemioterapia przedoperacyjna, leczenie ukierunkowane molekularnie)
                             - prof. Rafał Dziadziuszko; wykład
   • 15.15 - 16.00  Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego chorych na DKRP (sekwencyjna i jednoczesna radiochemioterapia
                             – rekomendacje i rzeczywistość
                             - prof. Adam Maciejczyk; wykład
   • 16.00 - 16.30  Radiochirurgia i radioterapia stereotaktyczna guzów pierwotnych i przerzutów do mózgu
                              - prof. Rafał Dziadziuszko; wykład
                              – prof. Lucyna Kępka; wykład
   • 16.30 - 17.00  Nietypowe przypadki kliniczne (sesja interaktywna)
                              - prof. Lucyna Kępka, prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Jacek Fijuth
   • 17.15 - 17.30  Przerwa kawowa
   • Rak odbytnicy (koordynator – prof. Krzysztof Bujko); wykład
   • 17.30 - 18.00  Konturowanie w radioterapii raka odbytnicy
                               – prof. Krzysztof Bujko
   • 18.00 - 18.30  Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego chorych na raka odbytnicy (samodzielna radioterapia hipofrakcjonowana,
                                skojarzona radio-chemioterapia, radioterapia z odroczoną chirurgią, radioterapia przy granicznej operacyjności,
                                powtórne napromienianie) – prof. Krzysztof Bujko; 
   • 18.30 - 19.00  Nietypowe przypadki kliniczne (sesja interaktywna)
                                - prof. Krzysztof Bujko, prof. Jacek Fijuth

Dzień II,
7.10.2017 sobota


Warsztaty radioterapeutyczne
Rak piersi (koordynator - prof. Anna Niwińska)

  • Część I: Wskazania do radioterapii chorych na raka piersi na podstawie wyników badań klinicznych
                i wytycznych międzynarodowych, okolice napromieniane.
  • 09.00 - 09.20  Radioterapia gruczołu piersiowego po operacji oszczędzającej w zależności od ryzyka nawrotu (niskie, średnie i wysokie).
                            - prof. Anna Niwińska; wykład
  • 09.20 - 09.40  Aktualne zasady leczenia chirurgicznego chorych na raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii dołu pachowego
                            (pierwotny zabieg chirurgiczny, leczenie chorych po chemioterapii przedoperacyjnej)
                            - dr med. Monika Nagadowska; wykład
  • 09.40 - 10.00  Wskazania do napromieniania regionalnych węzłów chłonnych w 4 sytuacjach klinicznych: u chorych na miejscowo
                              zaawansowanego raka piersi, u chorych w II stopniu zaawansowania po pierwotnym zabiegu operacyjnym, u chorych
                              z pierwotnie operacyjnym rakiem piersi po chemioterapii przedoperacyjnej i u chorych z wczesnym rakiem piersi
                              i kliniczną cechą N0
                              - prof. Anna Niwińska; wykład
  • 10.00 - 10.20  Radioterapia po rekonstrukcji piersi
                              - dr med. Elżbieta Nowicka; wykład
  • 10.20 - 10.40  Rola radioterapii u chorych na raka przedinwazyjnego piersi
                              - prof. Anna Niwińska; wykład
  • 10.40 - 11.00  Dyskusja
  • 11.00 - 11.15  Przerwa kawowa
  • Część II: Aspekty techniczne leczenia promieniami
  • 11.15 - 11.35  Zasady konturowania w radioterapii raka piersi – wytyczne ESTRO
                             - dr med. Dorota Gabryś; wykład
  • 11.35 - 12.20  Techniki radioterapii raka piersi (SIB, IMRT statyczne, VMAT, DIBH, hypofrakcjonowanie)
                             - dr med. Jacek Gałecki; wykład
  • 12.20 - 12.50  Nietypowe przypadki kliniczne (sesja interaktywna)
                             - dr med. Jacek Gałecki
  • 12.50 - 13.10  Tomoterapia. Technologiczne podstawy i zastosowanie w radioterapii
                             – Jacek Reguła
  • 13.10 - 13.20  Dyskusja
  • 13.20 – 14.00  Lunch
  • Rak stercza (koordynator – prof. Jacek Fijuth)
  • 14.00 – 14.40  Rak stercza pośredniego i wysokiego ryzyka progresji; kiedy radioterapia, kiedy chirurgia?
                               – prof. Jacek Fijuth; wykład
  • 14.40 – 15.10  Kiedy napromieniać regionalne węzły chłonne?
                               - prof. Piotr Milecki; wykład
  • 15.10 – 16.10  Zasady konturowania w raku stercza (gruczoł krokowy, regionalne węzły chłonne)
                              – dr med. Justyna Chałubińska-Fendler; wykład
                              - dr Bartłomiej Tomasik; wykład
  • 16.10              Zakończenie konferencji

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).