Program

15.11.2018
(czwartek)

 • 12.00 - 13.00 Rejestracja
 • 13.00 - 19.00 Relacja z konferencji ASTRO 2018

16.11.2018
(piątek)

 • 8.00 - 9.00 Rejestracja
 • 9.00 - 9.05 Otwarcie konferencji
  prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Jacek Fijuth, prof. Krzysztof Składowski
 • Rak płuca
  Prowadzenie - prof Lucyna Kępka, prof. Rafał Dziadziuszko
 • 9.05 - 9.35 Wskazania do inwazyjnej diagnostyki śródpiersia według wskazań ESMO/NCCN a polska rzeczywistość
  prof. Rafał Dziadziuszko
 • 9.35 - 10.05 Jak zastosowanie PET-TK do planowania leczenia zmienia zasady konturowania w NDRP i DRP?
  prof Lucyna Kępka
 • 10.05 - 11.05 Radioterapia stereotaktyczna w raku płuca – zasady planowania i frakcjonowanie w zależności od lokalizacji guza 
  prof Lucyna Kępka
 • 11.05 - 11.35 Krytycznie o PCI, czy wskazana ochrona hipokampa? 
  prof Lucyna Kępka
 • 11.35 - 11.45 Dyskusja
 • 11.45 - 12.00 Przerwa kawowa
 • Radiobiologia
  Prowadzenie - prof. Ewa Sierko, prof. Krzysztof Składowski
 • 12.00 - 13.00 Molekularne podstawy radiobiologii, efekt abskopalny, interakcja radioterapii i immunoterapii 
  - prof. Ewa Sierko
 • 13.00 - 13.10 Dyskusja
 • Przerzuty do mózgu
  Prowadzenie - prof. Lucyna Kępka, prof. Jacek Fijuth
 • 13.10 - 13.55 WBRT czy radiochirurgia w przerzutach do mózgu, jako leczenie samodzielne i pooperacyjne – międzynarodowe rekomendacje i polskie realia
  prof. Lucyna Kępka
 • 13.55 - 14.10 Polskie rekomendacje w zakresie postępowania w przerzutach do mózgu 
  – prof. Adam Maciejczyk 
 • 14.10 - 14.20 Dyskusja
 • 14.20 - 15.20 Lunch
 • Rak odbytnicy
  Prowadzenie - prof. Lucyna Kępka, prof. Krzysztof Bujko 
 • 15.20 - 15.50 Dokąd zmierza radioterapia w raku odbytnicy
  prof. Krzysztof Bujko
 • Nowotwory przewodu pokarmowego cz. I
  Prowadzenie - prof. Krzysztof Bujko, prof. Rafał Suwiński
 • 15.50 - 16.20 Anatomia radiologiczna raka przełyku, raka trzustki i raka żołądka z uwzględnieniem grup węzłowych
  - dr med. Joanna Socha
 • 16.20 - 16.50 Radioterapia w raku przełyku –samodzielna, przedoperacyjna i pooperacyjna
  - dr med. Justyna Chałubińska-Fendler
 • 16.50 - 17.10 Przerwa kawowa
 • Nowotwory przewodu pokarmowego cz. II
  Prowadzenieprof. Krzysztof Bujko, prof. Rafał Suwiński
 • 17.10 - 17.40 Radioterapia w raku trzustki (wyniki badań klinicznych, praktyka kliniczna, miejsce SBRT
  prof. Rafał Suwiński
 • 17.40 - 18.10 Radioterapia w raku żołądka – kiedy i jak; ewolucja rekomendacji w kontekście europejskich/amerykańskich i azjatyckich badań klinicznych
  prof. Jerzy Wydmański 
 • 18.10 - 18.20 Dyskusja
 • Brachyterapia
 • 18.20 - 18.40 Radioablacyjna wartość wysokich dawek frakcyjnych w teleradioterapii i brachyterapii raka stercza. Kiedy mniej znaczy więcej?
  – dr med. Piotr Wojcieszek
 • 18.40 - 19.00 Obniżenie dawek w promieniowrażliwych narządach krytycznych poprzez łączenie teleradioterapii i brachyterapii w raku gruczołu krokowego. Praktyczne aspekty planowania skojarzonej radioterapii
  – dr med. Artur Chyrek

17.11.2018
(sobota)

 • Rak ustnej części gardła
  Prowadzenieprof. Krzysztof Składowski,  dr med. Joanna Socha 
 • 9.00 - 9.45 Anatomia radiologiczna gardła i grup węzłowych w obrazach TK, RM i PET – rekomendacje dla radioterapeuty
  - dr med. Joanna Socha
 • 9.45 - 10.30 Techniczne aspekty radioterapii i radiochemioterapii
  prof. Krzysztof Składowski
 • 10.30 - 11.00 Raki HPV(+) ustnej części gardła – kiedy i jak deeskalować intensywność leczenia
  - dr hab. Tomasz Rutkowski
 • 11.00 - 11.30 Kiedy i jak zaplanować napromienianie przebiegu nerwów czaszkowych u chorych na nowotwory głowy i szyi 

  - dr med. Joanna  Socha
 • 11.30 - 11.40 Dyskusja
 • 11.40 - 12.00 przerwa kawowa
 • Uroonkologia 
  Prowadzenie - prof. Jacek Fijuth, prof. Piotr Milecki
 • 12.00 - 12.40 Choroba oligometastatyczna w raku gruczołu krokowego – miejsce radioterapii i SBRT
  prof. Piotr Milecki
 • 12.40 - 13.10 Kiedy napromieniać węzły chłonne w raku gruczołu krokowego – wyniki badań klinicznych i rekomendacje 
  prof. Jacek Fijuth
 • 13.10 - 13.50 Krytycznie o hipofrakcjonowaniu w raku gruczołu krokowego
  - prof. Leszek Miszczy
 • 13.50 - 14.20 Rak pęcherza moczowego – radioterapia samodzielna, pooperacyjna i skojarzona z chemioterapią w TMT
  prof. Wojciech Majewski
 • 14.20 - 14.30 Dyskusja
 • 14.30 - 15.00 Głos młodego radioterapeuty – jak usprawnić system szkolenia i wieloośrodkowej współpracy? 
 • 14.30 Zakończenie konferencji, lunch

Edycja 2017

Dzień I,
6.10.2017 piątek


13.00-14.00 Rejestracja

 • Płuco (koordynatorzy - prof. Lucyna Kępka, prof. Rafał Dziadziuszko)
 • 14.00 - 14.45  Zasady konturowania w radioterapii raka płuca
                          – prof. Lucyna Kępka; wykład
 • 14.45 - 15.15  Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego chorych na NDKRP (jednoczesna i sekwencyjna radio-chemioterapia,
                           hipofrakcjonowanie, radioterapia pooperacyjna, radiochemioterapia przedoperacyjna, leczenie ukierunkowane molekularnie)
                           - prof. Rafał Dziadziuszko; wykład
 • 15.15 - 16.00  Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego chorych na DKRP (sekwencyjna i jednoczesna radiochemioterapia
                           – rekomendacje i rzeczywistość
                           - prof. Adam Maciejczyk; wykład
 • 16.00 - 16.30  Radiochirurgia i radioterapia stereotaktyczna guzów pierwotnych i przerzutów do mózgu
                            - prof. Rafał Dziadziuszko; wykład
                            – prof. Lucyna Kępka; wykład
 • 16.30 - 17.00  Nietypowe przypadki kliniczne (sesja interaktywna)
                            - prof. Lucyna Kępka, prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Jacek Fijuth
 • 17.15 - 17.30  Przerwa kawowa
 • Rak odbytnicy (koordynator – prof. Krzysztof Bujko); wykład
 • 17.30 - 18.00  Konturowanie w radioterapii raka odbytnicy
                             – prof. Krzysztof Bujko
 • 18.00 - 18.30  Radioterapia w ramach leczenia skojarzonego chorych na raka odbytnicy (samodzielna radioterapia hipofrakcjonowana,
                              skojarzona radio-chemioterapia, radioterapia z odroczoną chirurgią, radioterapia przy granicznej operacyjności,
                              powtórne napromienianie) – prof. Krzysztof Bujko; 
 • 18.30 - 19.00  Nietypowe przypadki kliniczne (sesja interaktywna)
                              - prof. Krzysztof Bujko, prof. Jacek Fijuth

Dzień II,
7.10.2017 sobota


Warsztaty radioterapeutyczne
Rak piersi (koordynator - prof. Anna Niwińska)

  • Część I: Wskazania do radioterapii chorych na raka piersi na podstawie wyników badań klinicznych
                i wytycznych międzynarodowych, okolice napromieniane.
  • 09.00 - 09.20  Radioterapia gruczołu piersiowego po operacji oszczędzającej w zależności od ryzyka nawrotu (niskie, średnie i wysokie).
                            - prof. Anna Niwińska; wykład
  • 09.20 - 09.40  Aktualne zasady leczenia chirurgicznego chorych na raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii dołu pachowego
                            (pierwotny zabieg chirurgiczny, leczenie chorych po chemioterapii przedoperacyjnej)
                            - dr med. Monika Nagadowska; wykład
  • 09.40 - 10.00  Wskazania do napromieniania regionalnych węzłów chłonnych w 4 sytuacjach klinicznych: u chorych na miejscowo
                              zaawansowanego raka piersi, u chorych w II stopniu zaawansowania po pierwotnym zabiegu operacyjnym, u chorych
                              z pierwotnie operacyjnym rakiem piersi po chemioterapii przedoperacyjnej i u chorych z wczesnym rakiem piersi
                              i kliniczną cechą N0
                              - prof. Anna Niwińska; wykład
  • 10.00 - 10.20  Radioterapia po rekonstrukcji piersi
                              - dr med. Elżbieta Nowicka; wykład
  • 10.20 - 10.40  Rola radioterapii u chorych na raka przedinwazyjnego piersi
                              - prof. Anna Niwińska; wykład
  • 10.40 - 11.00  Dyskusja
  • 11.00 - 11.15  Przerwa kawowa
  • Część II: Aspekty techniczne leczenia promieniami
  • 11.15 - 11.35  Zasady konturowania w radioterapii raka piersi – wytyczne ESTRO
                             - dr med. Dorota Gabryś; wykład
  • 11.35 - 12.20  Techniki radioterapii raka piersi (SIB, IMRT statyczne, VMAT, DIBH, hypofrakcjonowanie)
                             - dr med. Jacek Gałecki; wykład
  • 12.20 - 12.50  Nietypowe przypadki kliniczne (sesja interaktywna)
                             - dr med. Jacek Gałecki
  • 12.50 - 13.10  Tomoterapia. Technologiczne podstawy i zastosowanie w radioterapii
                             – Jacek Reguła
  • 13.10 - 13.20  Dyskusja
  • 13.20 – 14.00  Lunch
  • Rak stercza (koordynator – prof. Jacek Fijuth)
  • 14.00 – 14.40  Rak stercza pośredniego i wysokiego ryzyka progresji; kiedy radioterapia, kiedy chirurgia?
                               – prof. Jacek Fijuth; wykład
  • 14.40 – 15.10  Kiedy napromieniać regionalne węzły chłonne?
                               - prof. Piotr Milecki; wykład
  • 15.10 – 16.10  Zasady konturowania w raku stercza (gruczoł krokowy, regionalne węzły chłonne)
                              – dr med. Justyna Chałubińska-Fendler; wykład
                              - dr Bartłomiej Tomasik; wykład
  • 16.10              Zakończenie konferencji

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).