Szanowni Państwo,

      W terapii różnych schorzeń neurologicznych istotną rolę odgrywają Programy Lekowe i wysokospecjalistyczne inwazyjne i nieinwazyjne procedury leczenia. Zróżnicowany przebieg kliniczny wielu chorób powoduje, że często stawiane są pytania odnośnie możliwości kwalifikacji do leczenia, prawidłowej organizacji udzielania świadczeń oraz możliwości ich rozliczania.

      Ze względu na dużą liczbę pytań i wątpliwości zgłaszanych przez lekarzy neurologów organizowana jest pod egidą  Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii konferencja pt.:”Programy Lekowe i ścieżki terapeutyczne w neurologii".

       Serdecznie zapraszamy.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.