Program

 
 

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
PROGRAMY LEKOWE W NEUROLOGII 2020
30 stycznia 2020
Hotel Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94, Warszawa

 • 08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników
 • 09.00 - 09.10 Otwarcie konferencji: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 09.10 - 10.10 Sesja I: Programy lekowe dla rzadkich chorób neurologicznych – skala problemu 
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 09.10 - 09.25 Programy lekowe w rzadkich chorobach przebiegających z objawami neurologicznymi 
  prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 09.25 - 09.40 Leczenie SMA - rok doświadczenia  
  - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • 09.40 - 09.55 Program lekowy NMOSD na horyzoncie w obliczu nowych terapii
  - dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • 09.55 - 10.10 Dyskusja
 • 10.10 - 11.50 Sesja II: Stwardnienie rozsiane - strategia leczenia SM w Polsce
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 10.10 - 10.30 Programy lekowe leczenia SM - dotychczasowe zmiany a wyzwania na kolejne lata
  - Izabela Obarska
 • 10.30 - 10.50 Jeden wspólny program 
  - prof. dr hab. n. med. Adam Stępień 
 • 10.50 - 11.10 Dwa osobne programy
  - prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek 
 • 11.10 - 11.30 KOSM a program lekowy: dwa różne aspekty terapii SM
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 11.30 - 11.50 Dyskusja
 • 11.50 - 12.10 Przerwa kawowa
 • 12.10 - 12.50 Sesja III: Programy lekowe w chorobie Parkinsona (duodopa, apomorfina)
  Prowadzenie: dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz prof. UMW
 • 12.10 - 12.25 Podsumowanie 2019
  - dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • 12.25 - 12.40 Strategia rozwoju programów. Integracja programów terapii lekowych i zabiegów głębokiej stymulacji mózgu. Projekt koordynowanej opieki w chorobie Parkinsona 
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 12.40 - 12.50 Dyskusja
 • 12.50 - 13.30 Sesja IV: Toksyna botulinowa w programach lekowych
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz 
 • 12.50 - 13.05 Podsumowane 2019
  - dr n. med. Artur Drużdż  
 • 13.05 - 13.20 Strategia rozwoju programów. Integracja różnych form terapii – od toksyny botulinowej do DBS i pompy baklofenowej
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • 13.20 - 13.30 Dyskusja
 • 13.30 - 14.10 Sesja V: Udar mózgu - nowe strategie 
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 13.30 - 13.45 20% dla Polski – strategia poprawy skuteczności leczenia udaru mózgu w Polsce
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 13.45 - 14.00 Nowoczesne technologie w diagnostyce i leczeniu udaru mózgu w Polsce
  - dr n. med Michał Karliński
 • 14.00 - 14.10 Dyskusja
 • 14.10 - 14.30 Przerwa kawowa
 • 14.30 - 15.10 Sesja VI: Trombektomia mechaniczna
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz 
 • 14.30 - 14.45 Podsumowanie pilotażu 2019
  - prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski
 • 14.45 - 15.00 Strategia rozwoju pilotażu
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 15.00 - 15.10 Dyskusja
 • 15.10 - 15.50 Sesja VII: Program lekowy leczenia immunoglobulinami 
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek 
 • 15.10 - 15.25 Podsumowanie 2019
  - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • 15.25 - 15.40 Strategia rozwoju programu
  - dr hab. n. med. Wojciech Turaj
 • 15.40 - 15.50 Dyskusja
 • 15.50 - 16.00 Podsumowanie konferencji – panel dyskusyjny z udziałem wykładowców 
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 16.00 Zakończenie konferencji, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).