Program

Sobota, 18.11.2023

 

08:30 - 08:35 Powitanie

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, dr n. med. Aleksandra Kucharczyk

08:35 - 08:50 Co nowego w alergologii w drugim półroczu 2023 r. oraz plany na najbliższe miesiące okiem Konsultanta Krajowego

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

08:50 - 09:05 Co nowego w alergologii w drugim półroczu 2023 r. oraz plany na najbliższe miesiące okiem Prezydenta PTA

prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

09:05 - 09:20 Hot topic- nowa systematologia chorób alergicznych

prof. dr hab. n. med. Marek Jutel

09:20 - 09:30 Dyskusja

09:30 - 10:00 Debata- Punkt widzenia Alergologa i Laryngologa we wspólnej opiece nad pacjentem z astmą i współistniejącymi polipami nosa

09:30 - 09:40 prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik z punktu widzenia alergologa

- wykład sponsorowany GSK.png

09:40 - 09:50 prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński z punktu widzenia laryngologa

09:50 - 10:00 Dyskusja

10:00 - 10:20 Spektrum objawów klinicznych przy wysokiej eozynofilii- postępowanie diagnostyczne

wykład sponsorowany GSK.png

dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon

10:20 - 10:40 Tezepelumab- nową opcją terapeutyczną w leczeniu astmy ciężkiej

- wykład sponsorowany aSTRA ZENECA.png

dr n. med. Aleksandra Kucharczyk

10:40 - 10:50 Dyskusja

10:50 - 11:05 Przerwa

11:05 - 11:25 Co badania real-life wnoszą do naszej wiedzy o immunoterapii alergenowej. 

- wykład sponsorowanystalll.jpg

prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

11:25 - 11:45 2 lata lanadelumabu w Polsce – pierwsze podsumowanie efektów leczenia u chorych na HAE

- wykład sponsorowany 1_a_TAKEDA_SPONSOR_GŁÓWNY__1_-removebg-preview.png

dr n. med. Aleksandra Kucharczyk

11:45 - 11:55 Dyskusja

11:55 - 12:05 Przerwa

12:05 - 12:25 Nowe kierunki terapeutyczne w pokrzywce przewlekłej

- wykład sponsorowany Novartis-Logo.svg.png

dr n. med. Marta Kołacińska- Flont

12:25 - 12:45 Zapalenie typu 2 - wspólne wyzwanie dermatologa i alergologa

prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek           

12:45 - 12:55 Dyskusja

12:55 - 13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, dr n. med. Aleksandra Kucharczyk

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).