Wykładowcy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

  • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Komitet Naukowy: 

  • prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
  • prof. dr hab. n. med.  Mieczysław Walczak
  • prof. dr hab. n. med. Marita Nittner-Marszalska
  • dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak, prof. GUM
  • dr hab. n. med. Grzegorz Porębski 
  • dr n. med.  Aleksandra Kucharczyk
  • dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
  • dr n. med. Emilia Majsiak
  • lek. Andrzej Lach