Wykładowcy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

  • Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Komitet Naukowy: 

  • dr n med. Aleksandra Kucharczyk
  • dr n med. Marcin Stobiecki
  • prof. dr hab. n. med. Marcin Czech
  • prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
  • dr n. med. Andrzej  Dąbrowski
  • prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
  • dr n med E. Więsik-Szewczyk
  • prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
  • dr n. med.  Emilia Majsiak