Program

Piątek, 14.02.2020 r.

 • 12:30 – 13:00 REJSTRACJA UCZESTNIKÓW
 • 13:00 – 13:10 Otwarcie konferencji
 • 13:10 – 13:30 Wypalenie zawodowe – wybrane aspekty
  - dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
 • SESJA I: Ekspercka
  Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 13:30 – 13:50 Nowoczesny program kształcenia rezydentów w dziedzinie neurologii: jak przygotować kolejne pokolenia do konkurencji ze światem 
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 13:55 – 14:20 SMA – model koordynowanej opieki dziś i jutro 
  - prof. Anna Kostera-Pruszczyk
 • 14:20 – 14:45 Opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane w Polsce – dokąd zmierzamy?
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 14:45 – 15:15 Polineuropatia w przebiegu cukrzycy i zespołu zależności alkoholowej
  - prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
 • 15:15 – 15:25 Dyskusja
 • 15:25 - 15:50 Przerwa kawowa
 • SESJA II: Stwardnienie rozsiane 2020
  Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 15:50 – 16:10 Czy wybór pierwszego leku decyduje o odległych efektach leczenia?
  - dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • 16:10 – 16:30 Postępowanie w stwardnieniu rozsianym – co należy wziąć pod uwagę przy wyborze terapii?
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 16:30 – 16:50 Leczenie postaci progresywnych stwardnienia rozsianego    roche-logo.png- dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • 16:50 – 17:10 Stwardnienie rozsiane - dane RWE a decyzje terapeutyczne - wykład pod patronatem firmy Biogen
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 17:10 – 17:30 Mavenclad® – dane z codziennej praktyki klinicznej – wykład pod patronatem firmy Merck
  - dr n. med. Karolina Piasecka-Stryczyńska
 • 17:30 – 17:50 Postać wtórnie postępująca SM w neuroobrazowaniu  - wykład pod patronatem firmy Novartis
  - dr n. med. Marcin Wnuk
 • 17:50 – 18:00 Dyskusja
 • 18:00 – 18:20 Przerwa kawowa
 • SESJA III: Podwójne widzenie okiem okulisty i neurologa
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • 18:20 – 18:40 Podwójne widzenie okiem neurologa
  - dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • 18:40 – 19:00 Podwójne widzenie okiem okulisty
  - dr n. med. Anna Kłysik
 • 19:00 – 19:10 Dyskusja

Sobota, 15.02.2020 r.

 • SESJA IV: Padaczka 
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 9:00 - 9:20 Padaczka – leczenie zachowawcze, na co zwrócić uwagę przy wyborze pierwszego leku 
  - prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 9:20 - 9:40 Padaczka lekooporna –częste błędy w terapii
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 9:40 - 10:00 Padaczka – leczenie operacyjne, kiedy warto o nim pomyśleć?
  - prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
 • 10:00 - 10:20 Padaczka lekooporna - czy istnieją sytuacje całkowicie "bez wyjścia"?
  - dr n. med. Ewa Nagańska
 • 10:20 - 10:30 Dyskusja
 • 10:30 – 10:50 Przerwa kawowa
 • 10:50 - 11:10 Wykład specjalny – Terapie zaawansowane w chorobie Parkinsona - wykład sponsorowany przez firmę Abbvie
  – dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • SESJA V: Udar mózgu
  Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 11:10 - 11:30 Leczenie przyczynowe udaru mózgu u chorych pod wpływem antykoagulantów
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 11:30 - 11:50 Choroba tętnicy szyjnej - nietypowe manifestacje kliniczne
  - dr hab. Grzegorz Kozera
 • 11:50 - 12:10 3 lata doświadczeń w leczeniu trombektomią mechaniczną Centrum Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu SU nr 2 - jak to robimy w Kujawsko-Pomorskim
  - dr n. med. Violeta Palacz-Duda
 • 12:10 - 12:30 Nowe możliwości terapii pacjentów po udarze i innych chorobach neurologicznych
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 12:30 - 12:40 Dyskusja
 • SESJA VII: Varia
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek
 • 12:40 – 13:00 Multiple System Atrophy (MSA) rzadka choroba-diagnostyka różnicowa w neurologii
  - dr n. med. Dorota Koziarska
 • 13:00 - 13:20 NMOSD - najnowsze doniesienia   roche-logo.png- dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 • 13:20 - 13:40 Autoimmunologiczne zaburzenia snu
  - dr n. med. Robert Bonek
 • 14:00 - 14:00 Neuropatia nerwów wzrokowych – niedoszacowana, neurologiczna przyczyna zaburzeń widzenia
  - dr n. med. Łukasz Rzepiński
 • 14:00 - 14:10 Dyskusja
 • 14:10 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

wykład sponsorowany przez Abbvie

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).