Wykładowcy

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek - przewodniczący
 • dr n. med. Sławomir Wawrzyniak -przewodniczący
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
 • prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 • dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • dr n. med. Dorota Koziarska
 • dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 • dr n. med. Anna Kłysik
 • dr n. med. Ewa Nagańska
 • dr n. med. Violeta Palacz-Duda
 • dr n. med. Karolina Piasecka-Stryczyńska
 • dr n. med. Robert Bonek
 • dr n. med. Marcin Wnuk
 • dr n. med. Łukasz Rzepiński


Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, 
po wcześniejszej rejestracji.  

V Kujawsko-Pomorskie 
Dni Neurologiczne

14-15 lutego 2020 r.

Hotel Holiday Inn, 
ul. Grodzka 36
Bydgoszcz