Poznań

 • 08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
 • 09:00 – 09:10 Powitanie uczestników
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
 • 09:10 – 10:50 SESJA I - SEDACJA I ANALGEZJA
 • 09:10 – 09:35 Sedacja proceduralna i znieczulenie niskoopioidowe
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
 • 09:35 – 10:00 Neuroprotekcja w oddziale intensywnej terapii
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
 • 10:00 – 10:25 Przeszczepianie nerek od żywych dawców
  – Dr hab. n. med. Dorota Kamińska
 • 10:25 – 10:50 Udrażnianie dróg oddechowych - nowe możliwości zastosowania masek krtaniowych oraz wideolaryngoskopów
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
 • 10:50 – 11:20 przerwa kawowa
 • 11:20 – 12:35 SESJA II - ZAKAŻENIA
 • 11:20 – 11:45 Kryteria doboru antybiotyków u pacjentów w OIT. Kiedy? Komu? Ile? Dr n. med. Jarosław Woroń
 • 11:45 – 12:10 Prowadzenie racjonalnej antybiotykoterapii w dobie narastania wielolekooporności bakterii
  Dr n. med. Izabella Grabowska
 • 12:10 – 12:35 Zastosowanie prokacytoniny do zarządzania antybiotykoterapią na oddziale intensywnej terapii
  Dr hab. n. med. Mariusz Piechota
 • 12:35 – 13:25 SESJA III - STANY NAGŁE I SYTUACJE KRYZYSOWE
 • 12:35 – 13:00 Postępowanie w krwotoku i wstrząsie krwotocznym
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
 • 13:00 – 13:25 Współczesne postępowanie w sepsie i we wstrząsie septycznym
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
 • 13:25 – 13:55 przerwa kawowa
 • 13:55 – 15: 25 TEORIA W PRAKTYCE - WARSZTA TY UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
  • Intubacja z użyciem wideo laryngoskopu
  • Intubacja z użyciem endoskopu giętkiego
  • Intubacja z użyciem prowadnicy sztywnej – Bonfils®
 • 15:25 lunch

18.04.2020 Poznań

Hotel Grand Hotel Royal,
ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań