Wykładowcy

Dr. n. med. Marcin Możański  -Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Prof. dr hab. n.med. Waldemar Machła - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Dr n. med. Wojciech Serednicki - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 

 

Dr n. med. Marek Kunecki  - Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie