Program

CZWARTEK 03.10.2019

 

08:00-09:00 – Rejestracja Uczestników

09:00-12:00  Sesja I: Wstęp – nowości w alergologii; choroby alergiczne u dzieci

09:00-9:20 - Co nowego w alergologii: 2018/2019

Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk                                                                             

09:20-10:50 - Choroby alergiczne u dzieci

Prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

10:50-12:00 - Alergia pokarmowa u niemowlęcia – objawy ze strony przewodu pokarmowego**. Zasady żywienia dzieci: mieszanki mleko zastępcze - Patronat Mead Johnson Nutrition/RB
Dr hab. n. med. Andrea Horvath

12:00-12:30 – PRZERWA KAWOWA

12:30-14:00   Sesja II: zasady leczenia chorób alergicznych w ciąży

12:30-14:00 - Astma. Alergiczny nieżyt nosa. Pokrzywka. Atopowe zapalenie skóry.

Prof. UJ dr hab. med. Ewa Czarnobilska

14:00-15:00 – PRZERWA OBIADOWA

15:00-17:00 Sesja III: sesja nadwrażliwości na leki

15:00-17:00 - Nadwrażliwość na : NLPZ w świetle nowych standardów; miejscowe leki znieczulające – próba progresywnej prowokacji; antybiotyki; leki stosowane w znieczuleniu ogólnym

Dr n. med. Aleksandra Wardzyńska 

17:00-17:30 - Przerwa kawowa

17:30-19:30 Sesja IV: Alergie i nietolerancje pokarmowe

17:30-19:30 - Obraz kliniczny alergii i nietolerancji (różnicowanie). Diagnostyka alergii na pokarmy, w tym diagnostyka molekularna (z uwzględnieniem reakcji anafilaktycznych na pokarmy: Ω-5 gliadynę i α-Gal. Najczęstsze nietolerancje pokarmowe. Wodorowy test oddechowy – znaczenie i interpretacja testu. Choroba trzewna – standardy rozpoznawania; znaczenie badań genetycznych

Dr hab. n. med. Andrea Horvath

20:00 KOLACJA

 

*    z wyłączeniem alergii pokarmowej

** atopowe zapalenie skóry będzie omawiane w sesji dermatologicznej

 

 

 

 

PIĄTEK 04.10.2019

 

08:00-11:00  Sesja V: Astma i zespoły eozynofilowe                  

08:00-8:20 - Nowa GINA

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk

08:20-08:40 - Astma: definicja, fenotypy, mechanizmy zapalenia, miejsca uchwytu leków biologicznych

Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk 

08:40-09:15 - Astma alergiczna – program lekowy terapii omalizumabem (kryteria włączenia i monitorowania skuteczności), opisy przypadków

Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk 

09:15-09:50 - Astma eozynofilowa – obraz kliniczny, mechanizmy działania leków, program lekowy terapii mepolizumabem (kryteria kwalifikacji, opis przypadków)

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk                             

09:50-10:10 - Nowe leki biologiczne: anty-IL-4/IL-5, Anty-TSLP, inne najważniejsze w trakcie badań

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk

10:10-11:00 - Odczyny eozynofilowe; różnicowanie eozynofilii. Eozynofilowe zapalenie przełyku. Eozynofilowe zapalenie płuc. EGPA

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk

11:00-11:30 – PRZERWA KAWOWA

11:30-13:30 Sesja VII:  aerozoloterapia i sesja laryngologiczna                                

11:30-12:30  - Aerozoloterapia

Prof. dr n. med. Andrzej Emeryk  

12:30-13:30 - Alergiczne nieżyty nosa: rozpoznawanie i leczenie: Standardy wykonywania i interpretacji donosowych prób prowokacyjnych. LAR (miejscowy nieżyt nosa) – diagnostyka i leczenie

Dr n.med. Magdalena Arcimowicz

13:30-14:30 – PRZERWA OBIADOWA

14:30-17:30 Sesja VI: dermatologiczna

14:30-15:40 - Kontaktowe zapalenie skóry. Testy kontaktowe. Fotodermatozy         

Prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak

15:40-16:00 - Pokrzywka – standardy rozpoznawania i leczenia. Mechanizmy działania omalizumabu w pokrzywce – Patronat Novartis

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

16:00-17:30 - Atopowe zapalenie skóry: przebieg naturalny, patomechanizmy zapalenie, leczenie. Terapia proaktywna. Mokre opatrunki – kiedy i dla kogo? Emolienty (zasady doboru). Leczenie

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

17:30-18:00 PRZERWA KAWOWA

18:00-19:30  Sesja VIII: alergia oka i immunologia wieku dorosłego

18:00-18:30 - Alergia oka

Dr n. med. Anna Groblewska

18:30-19:30 - Immunologia wieku dorosłego: Wtórne niedobory odporności. Pierwotne humoralne niedobory odporności. Zespoły autozapalne

Dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk

20:00 KOLACJA

 

SOBOTA  05.10.2019

 

07:00 – 08:00  Sesja IX: Diagnostyka molekularna w alergologii

07:00-07:10 - Alergeny główne

07:10-07:25 - Rodziny alergenowe

07:25-07:45 - Reakcje krzyżowe

07:45-08:00 Algorytmy diagnostyczne

Dr n. med. Łukasz Błażowski

08:00-10:00  Sesja X: Immunoterapia alergenowa

08:00-08:15 - Wskazania do immunoterapii alergenowej 

Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

08:15-08:30 - Diagnostyka przed podjęciem decyzji  o SIT z uwzględnieniem CRD

Dr n. med. Łukasz Błażowski

08:30-08:45 - Kontrowersje i przeciwwskazania do SIT

Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

08:45-09:20 - Zasady prowadzenia i bezpieczeństwo immunoterapii iniekcyjnej

Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

09:20-10:00 - Zasady prowadzenia i bezpieczeństwo immunoterapii podjęzykowej

Dr n. med. Łukasz Błażowski

10:00-11:00 - Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych – kwalifikacja do immunoterapii

Dr n. med.  Joanna Hermanowicz-Salamon

11:00-11:30 – PRZERWA KAWOWA

11:30-13:00   Sesja XI: HAE, anafilaksja i alergologia w polskim systemie zdrowia

11:30-12:15 - Wrodzone obrzęki naczynioruchowe – nowa kwalifikacja, stosowane leki, nowe podejście – Patronat Takeda

Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk

12:15-13:00 – Anafilaksja. Alergologia w polskim systemie zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

13:00-14:00 – PRZERWA OBIADOWA

14:00-16:45  - Test                

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).