Wykładowcy

PRZEWODNICZĄCE KOMITETU NAUKOWEGO:


  • Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
  • Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk  

KOMITET NAUKOWY:

·       Dr n.med. Magdalena Arcimowicz

·       Dr n. med. Łukasz Błażowski

·       Prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

·       Prof. UJ dr hab. med. Ewa Czarnobilska

·       Prof. dr n. med. Andrzej Emeryk

·       Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

·       Dr n. med. Anna Groblewska

·       Dr n. med.  Joanna Hermanowicz-Salamon

·       Dr hab. n. med. Andrea Horvath

·       Dr n. med. Aleksandra Wardzyńska

·       Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk

·       Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

·       Dr n. med. Joanna Mazurek

·       Dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk

·       Prof. dr hab. n. med. Śpiewak