Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Dwieście lat choroby Parkinsona
An Essay on the Shaking Palsy”

 7 kwietnia 2017, Warszawa
Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98
 

 

Szanowni Państwo! 

   W Warszawie 7 kwietnia 2017 roku, tuż przed Światowym Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona, odbędzie się konferencja poświęcona podsumowaniu współczesnej wiedzy na temat etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia choroby Parkinsona. Jest to szczególny czas
- dwieście lat od chwili opisania przez James’a Parkinsona „An Essay on the Shaking Palsy”.

Konferencja ma charakter naukowo-szkoleniowy. Chcielibyśmy zachęcić do udziału wszystkie osoby zainteresowane tą szczególną tematyką. Szybki postęp wiedzy w zakresie zaburzeń ruchowych skłania do ciągłego aktualizowania wiedzy. Wybitni specjaliści podzielą się z Państwem wiedzą, zaprezentują własne osiągnięcia naukowe, zachęcą do dyskusji i wymiany poglądów. Będzie to szczególne wydarzenie dla neurologów praktyków, młodych neurologów, lekarzy rodzinnych, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów oraz dla wielu osób z innych specjalności wzbogacające i systematyzujące współczesną wiedzę na temat choroby Parkinsona.

Mam nadzieję, że będzie to owocne spotkaniem naukowe, poszerzenie umiejętności praktycznych, ale także chwila wytchnienia od codziennych obowiązków. Lokalizacja Konferencji oraz wiosenna aura będzie sprzymierzeńcem owocnych obrad oraz miłych chwil spędzonych w stolicy. 

Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Dwieście lat choroby Parkinsona

Pod patronatem:
Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona
i Innych Zaburzeń Ruchowych

oraz

Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

 7 kwietnia 2017 Warszawa
Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98

Wstęp na konferencję jest bezpłatny,
po wcześniejszej rejestracji.

  

Organizator:logo-consulting.jpgul. Bagatela 10 m. 28 |00-585 Warszawa | biuro@90consulting.pl