Wykładowcy

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
  • prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
  • prof. dr hab. n. med. Anna Krygowska-Wajs
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  • dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
  • dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
  • dr hab. n. med. Monika Rudzińska
  • dr n. med. Agata Gajos
  • dr n. med. Michał Schinwelski

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Dwieście lat choroby Parkinsona

Pod patronatem:
Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona
i Innych Zaburzeń Ruchowych

oraz

Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

  7 kwietnia 2017 Warszawa
Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98

Wstęp na konferencję jest bezpłatny,
po wcześniejszej rejestracji.

Organizator:logo-consulting.jpgul. Bagatela 10 m. 28 |00-585 Warszawa | biuro@90consulting.pl