Program

Program konferencji:

 • 9:00-9:30 Rejestracja uczestników
 • 9:30-9:40 Wprowadzenie Prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk, Dr hab. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
 • 09:40 – 11:25 Sesja I Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego Przewodniczący sesji: Dr med. Aleksandra Podlecka-Piętowska, Dr med. Monika Nojszewska
 • 9:40-10:10 Nowe spojrzenie na kryteria diagnostyczne SM Dr med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
 • 10:10-10:30 Prowadzenie programów lekowych NFZ: leczenie stwardnienia rozsianego I i II linii – doświadczenia własne i praktyczne wskazówki Dr med. Monika Nojszewska
 • 10:30-10:45 EDSS jako skala oceny stanu neurologicznego w SM: dobra czy zła? Lek. med. Anna Gogol
 • 10:45-11:05 Dyskusja
 • 11:05 – 11:30 Ocena EDSS w codziennej praktyce (sesja interaktywna)Dr med. Aleksandra Podlecka-Piętowska, Dr med. Monika Nojszewska
 • 11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
 • 11:45 – 13:15 Sesja II SM a ciąża Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. med. Bronisława Pietrzak, Dr hab. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
 • 11:45 – 12:10 Leczenie immunosupresyjne w ciąży Prof. dr hab. med. Bronisława Pietrzak
 • 12:10 – 12:35 Prowadzenie ciąży i porodu u pacjentek z SM Lek. med. Paweł Bartnik
 • 12:35 – 13:00 Immunoterapia u pacjentek z SM a ciąża Dr hab. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
 • 13:00 – 13:15 Dyskusja
 • 13:15 - 14:00 Obiad
 • 14:00 – 15:30 Sesja III SM: trudności w różnicowaniu. Kontrowersyjne przypadki (sesja interaktywna) Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. med. Alina Kułakowska, dr med. Agata Walczak
 • 14:00-14:20 Trudności w diagnostyce różnicowej SM: punkt widzenia neurologa Prof. dr hab. med. Alina Kułakowska
 • 14:20 – 14:40 Trudności w diagnostyce różnicowej SM: punkt widzenia specjalisty chorób zakaźnych Prof. dr hab. med. Joanna Zajkowska
 • 14:40 - 15:20 Kontrowersyjne przypadki (sesja interaktywna) Prof. dr hab. med. Alina Kułakowska, Prof. dr hab. Joanna Zajkowska, Dr med. Agata Walczak
 • 15:20 – 15:30 Dyskusja
 • 15:30 - 15:45 Przerwa na kawę
 • 15:45 – 16:20 Sesja IV Nowości w SM Przewodniczący sesji: Dr med. Aleksandra Podlecka-Piętowska, Dr med. Robert Bonek
 • 15:45 – 16:10 Perspektywy immunoterapii w SM: 2017 Dr med. Robert Bonek
 • 16:10 - 16:20 Dyskusja
 • 16:20 - 16:45 Podsumowanie Dr hab. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
 • 16:45 Zakończenie konferencji Dr hab. med. Beata Zakrzewska-Pniewska