Edycja 2017

II Konferencja naukowo-szkoleniowa:  "Neurologia - problemy interdyscyplinarne"

 Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

Piątek, 3 marca 2017

08.30 - 09.00 Rejestracja


09.00 - 10.30  Sesja I: Przychodzi chory do neurologa

09.00 - 09.20   Z podwójnym widzeniem - prof. Anna Kostera-Pruszczyk
09.20 - 09.40   Z niedowładem nerwu twarzowego - dr med. Marta Lipowska
09.40 - 10.00   Z bezsennością - prof. Andrzej Bogucki
10.00 - 10.20   Z bólem twarzy - prof. Przemysław Nowacki
10.20 - 10.30   Dyskusja


10.30 - 11.40  Sesja II: Pomiędzy SM a chorobami układowymi tkanki łącznej

10.30 - 10.50   Toczeń rumieniowaty układowy: obraz kliniczny, podstawy immunopatofizjologii i diagnostyki
                          – co neurolog wiedzieć powinien - dr Ewa Więsik-Szewczyk
10.50 - 11.10   Neurolupus: obraz kliniczny i neuroradiologiczny – pułapki diagnostyczne
                          - dr Alicja Kalinowska-Łyszczarz
11.10 - 11.30   Neurolupus: leczenie we współpracy reumatologa i neurologa – przypadki kliniczne
                          - dr Ewa Więsik-Szewczyk / dr Alicja Kalinowska-Łyszczarz
11.30 - 11.40   Dyskusja


11.40 - 12.00  Przerwa kawowa


12.00 - 13.30  Sesja III: Neuropatie

12.00 - 12.20   Neuropatie aksonalne- szerokie spektrum przyczyn
                          - dr med. Hanna Drac
12.20 - 12.40   Neuropatie polekowe - diagnostyka i postępowanie
                          - prof. Andrzej Bogucki
12.40 - 13.00   Neuropatia amyloidowa
                          - dr med. Marta Lipowska
13.00 - 13.20   Ból neuropatyczny – jak leczyć w różnych schorzeniach?
                          - prof. Monika Białecka
13.20 - 13.30   Dyskusja


13.30 - 14.20  Lunch


14.20 - 15.30  Sesja IV: Miopatie

14.20 - 14.40   Diagnostyka elektrofizjologiczna, biochemiczna, histopatologiczna
                          - dr med. Marta Lipowska
14.40 - 15.00   Miopatie w przebiegu stosowania statyn
                          - prof. Anna Kostera-Pruszczyk
15.00 - 15.20   Zapalenia mięśni - punkt widzenia reumatologa
                          - dr med. Ewa Więsik-Szewczyk
15.20 - 15.40   Zapalenia mięśni- punkt widzenia neurologa
                          - prof. Anna Kostera-Pruszczyk
15.40 - 15.50   Dyskusja


15.50 - 17.00  Sesja V: Jak leczyć "trudnego" pacjenta z padaczką?

15.50 - 16.10   Kiedy wszystko zawodzi - napady niepoddające się leczeniu. Co dalej?
                           - dr hab. Maria Bełdzińska
16.10 - 16.30   Neuropsychologiczne strategie w padaczce lekoopornej
                           - Martyna Domańska
16.30 - 16.50   Chirurgia paliatywna w padaczce
                           - dr hab. Leszek Sagan
16.50 - 17.00   Dyskusja


17.00 - 17.20  Przerwa kawowa


17.20 - 18.50  Sesja VI: Toksykologia

17.20 - 17.40   Kiedy w Oddziale Ratunkowym podejrzewać zatrucie lekami i jakie badania wykonać?
                           - punkt widzenia toksykologa - dr hab. Jacek Anand
17.40 - 18.00   "Mózg na prochach" - objawy i powikłania neurologiczne po stosowaniu substancji
                           psychostymulujących - prof. Monika Białecka
18.00 - 18.20   Alkoholowe uszkodzenie mózgu
                           - prof. Jarosław Sławek
18.20 - 18.40   Dopalacze: mity i fakty
                           - dr hab. Jacek Anand
18.40 - 18.50   Dyskusja


             19.30  Kolacja

Sobota 4 marca 2017


09.00 - 11.10  Sesja VII: Farmakoterapia - problemy interdyscyplinarne

09.00 - 09.20   Zespół QTc i inne zmiany w EKG - co jest ważne dla neurologa?
                           - prof. Dariusz Kozłowski
09.20 - 09.40   Zastosowanie heparyn drobnocząsteczkowych w neurologii
                           - dr med. Beata Błażejewska-Hyżorek
09.40 - 10.00   Polekowe zaburzenia ruchowe
                           - prof. Jarosław Sławek
10.00 - 10.20   Pacjent z pęcherzem neurogennym – współpraca neurolog-urolog
                          - dr Łukasz Futyma
10.20 - 10.40   Rasagilina w chorobie Parkinsona: Komu? Kiedy? I dlaczego?
                          - prof. Jarosław Sławek
10.40 - 11.00   Przewlekła kortykoterapia w neurologii
                          - prof. Monika Białecka
11.00 - 11.10   Dyskusja


11.10 - 11.30  Przerwa kawowa


11.30 - 13.00  Sesja VIII: Neurologia a ciąża i połóg

11.30 - 11.50   Leki przeciwpadaczkowe i padaczka w ciąży
                          - prof. Joanna Jędrzejczak
11.50 - 12.10   Powikłania neurologiczne w ciąży
                          - prof. Przemysław Nowacki
12.10 - 12.30   Powikłania neurologiczne w połogu
                          - dr med. Beata Błażejewska-Hyżorek
12.30 - 12.50   Bezpieczne leki w ciąży
                          - prof. Monika Białecka
12.50 - 13.00   Dyskusja


13.00 - 14.10  Sesja IX: Ból barku

13.00 - 13.20   Z perspektyw neurologa - dr med. Krzysztof Nicpoń
13.20 - 13.40   Z perspektywy ortopedy - prof. Tomasz Mazurek 
13.40 - 14.00   Z perspektywy neurochirurga - prof. Wojciech Kloc
14.00 - 14.10   Dyskusja


14.10 - 15.20  Sesja X: Chory po udarze mózgu

14.10 - 14.30   Z depresją - dr hab. Hubert Wichowicz
14.30 - 14.50   Ze spastycznością - dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
14.50 - 15.10   Ze stenozą tętnicy szyjnej - dr hab. Adam Kobayashi
15.10 - 15.20   Dyskusja


             15.20   Zakończenie konferencji, lunch

Kierownik naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

 • prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc
 • prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 • dr hab. n. med. Jacek Anand
 • dr hab. n. med. Maria Bełdzińska
 • dr hab. n. med. Adam Kobayashi
 • dr hab. n. med. Hubert Wichowicz
 • dr hab. n. med. Leszek Sagan
 • dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek
 • dr n. med. Hanna Drac
 • dr n. med. Alicja Kalinowska -Łyszczarz
 • dr n. med. Marta Lipowska
 • dr n. med. Krzysztof Nicpoń
 • dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
 • dr Łukasz Futyma
 • Martyna Domańska

PARTNER KONGRESU:

SPONSOR KONGRESU: