Program

Piątek, 1 kwietnia 2022

 • 15:00 - 15:10 Otwarcie konferencji
  – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • Wykład inauguracyjny 
 • 15:10 – 15:35 Padaczka – aktualny krajobraz terapeutyczny w ujęciu interdyscyplinarnym
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • Sesja I Neurolog na Oddziale Położniczym
 • 15:35 – 15:55 Rzucawka porodowa i zespół PRES
  - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 • 15:55 – 16:15 Jakie przeciwwskazania neurologiczne mogą być istotne przy podejmowaniu decyzji o cięciu cesarskim?
  - dr n. med. Maciej Socha
 • 16:15 – 16:35 Wymioty ciężarnych a ryzyko encefalopatii Wernickego
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 16:35 – 16:55 Powikłania neurologiczne po znieczuleniu do porodu
  - dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki
 • 16:55 – 17:05 Przerwa reklamowa
 • 17:05 – 17:25 Zespół Niespokojnych Nóg w czasie ciąży
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 17:25 – 17:45 Ciąża u chorej ze Stwardnieniem Rozsianym
  - dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
  Sponsor wykładu bayer-logo-png.png
 • 17:45 – 18:05 Padaczka a ciąża
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 18:05 – 18:25 Zagrożenia neurologiczne w okresie połogu
  - dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek
 • 18:25 – 19:00 Debata, Q&A

Sobota, 2 kwietnia 2022

 • Sesja II Ból w neurologii
 • 09:00 – 09:20 Czym jest podyktowany wybór leku przeciwbólowego u chorego z ostrym i przewlekłym bólem kręgosłupa?
  - prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
  Patronat nad wykładem Woerwag.png
 • 09:20 – 09:40 Stymulacja Rdzenia Kręgowego – jako metoda leczenia bólu przewlekłego kręgosłupa
  - dr hab. n. med. Tomasz Szmuda
 • 09:40 – 10:00 Bóle twarzy – spektrum przyczyn i farmakoterapia doustna
  - dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
 • 10:00 – 10:20 Trigeminalgia – metody leczenia inwazyjnego
  - dr hab. n. med. Tomasz Szmuda
 • 10:20 – 10:40 Toksyna botulinowa w leczeniu bólu - migrena i nie tylko...
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  10:40 – 11:25 Debata, Q&A
 • 11:25 – 11:35 Przerwa reklamowa
 • Sesja III Kannabinoidy w neurologii
  PATRON SESJI  Aurora.png
 • 11:35 – 11:55 Kannabinoidy w neurologii – punkt widzenia farmakologa
  - prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • 11:55 – 12:15 W chorobie Parkinsona
  - dr n. med. Monika Figura
 • 12:15 – 12:35 W zespole Gillesa-de-la Tourette'a
  - dr n. med. Natalia Szejko
 • 12:35 -12:55 W padaczce
  - dr n. med. Marta Zawadzka
 • 12:55 - 13:40 Debata, Q&A
 • Sesja IV Współchorobowość w schorzeniach neurologicznych – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
 • 13:40 – 14:00 Depresja, lęk a migrena
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
 • 14:00 – 14:20 Choroba Parkinsona
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 14:20 – 14:40 Zło to jest nadmiar dobra - wielolekowość w schorzeniach neurologicznych
  - prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • 14:40 – 15:15 Debata, Q&A

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).