Program

Piątek, 28 lutego 2020

 • 09.00  Rejestracja uczestników
 • 10.00 - 12.00  Warsztaty równoległe
 • Warsztat nr 1: Bóle głowy
  - dr hab. n. med. Izabela Domitrz, prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
 • - Bóle głowy samoistne i objawowe ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń ogólnoustrojowych – diagnostyka i różnicowanie
  - Bóle głowy samoistne - nowe możliwości terapeutyczne
 • Warsztat nr 2: Udar mózgu
  - dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek
 • - Udar mózgu kryptogenny i w przebiegu chorób ogólnoustrojowych – zasady diagnostyki i terapii
  - Zasady profilaktyki wtórnej udaru mózgu
 • 12.00 - 13.00  Lunch
 • 13.00 - 13.10  Otwarcie konferencji
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • Wykład inauguracyjny
 • 13.10 - 13.50 Guzy mózgu: pierwotne i metastatyczne - standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, perspektywy na przyszłość
  - prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
 • 13.50 - 15.20 Sesja nr 1: Neuroonkologia
 • 13.50 - 14.10 Zespoły paranowotworowe
  – prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 • 14.10 - 14.30 Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego w przebiegu chemioterapii i radioterapii nowotworów
  – dr n. med. Adam Niezgoda
 • 14.30 - 14.50 „Chemobrain” - wtórne zmiany w OUN jako wyraz leczenia nowotworu
  - prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 • 14.50 - 15.10 Neuroobrazowanie powikłań chemio- i radioterapii
  – prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 • 15.10 - 15.20 Dyskusja
 • 15.20 - 15.40 Przerwa kawowa
 • 15.40 - 17.10  Sesja nr 2: Diagnostyka neurologiczna 
 • 15.40 - 16.00 Przychodzi chory do neurologa z ... zmianami skórnymi w chorobie Parkinsona 
  – dr n. med. Anna Rosińska-Więckowicz
 • 16.00 - 16.20  Przychodzi chory do neurologa z ... anizokorią 
  – dr n. med. Bożena Adamkiewicz
 • 16.20 - 16.40  Przychodzi chory do neurologa z ... miokloniami 
  – prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
 • 16.40 - 17.00  Przychodzi chory do neurologa z ... pląsawicą 
  – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 17.00 - 17.10 Dyskusja
 • 17.10 - 17.30  Przerwa kawowa
 • 17.30 - 19.30 Sesja nr 3: Zawroty głowy - debata
 • 17.30 - 17.50 Przyczyny naczyniowe i postępowanie
  - dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki
 • 17.50 - 18.10 Przyczyny obwodowe i postępowanie
  - dr hab. n. med. Ireneusz Kantor 
 • 18.10 - 18.30  Oczopląs – trudne różnicowanie
  - dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek
 • 18.30 - 18.50 Diagnostyka i terapia zawrotów głowy w chorobach ogólnoustrojowych
  - dr n. med. Renata Pepaś
 • 18.50 - 19.30 Debata – sesja pytań i odpowiedzi
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 19.30 Kolacja

Sobota, 29 lutego 2020

 • 08.00 - 09.30 Warsztat nr 3
 • Choroba Parkinsona – pułapki diagnostyczne i terapeutyczne
 • Lewodopa w terapii Parkinsona - praktyczny przewodnik roche-logo.png
 • - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 09.30 - 11.40 Sesja nr 4: Stwardnienie rozsiane a reumatologia i inne choroby układowe z zajęciem układu nerwowego
 • 09.30 - 09.50 Stwardnienie rozsiane – kiedy obraz kliniczny powinien budzić wątpliwości? – planowanie terapii SM - wykład sponsorowany przez firmę Bayer
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 09.50 - 10.10 Progresja choroby w SM: wyniki badań okrelizumabu w RMS i PPMS - wykład sponsorowany przez firmę Roche
  - prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
 • 10.10 - 10.30 Sarkoidoza OUN
  - prof. dr hab. n. med. Anna Dubaniewicz
 • 10.30 - 10.50 Zajęcie układu nerwowego w przebiegu RZS, tocznia i innych chorób układowych tkanki łącznej 
  - dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk
 • 10.50 - 11.10  Powikłania leczenia immunomodulacyjnego SM
  - dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
 • 11.10 - 11.30  Debata
  Moderator - dr hab. n. med. Alicja Kalinowska 
 • 11.30 - 11.50  Przerwa kawowa
 • 11.50 - 13.50  Wykłady specjalne:
 • 11.50 - 12.10  Choroba Fabry'ego – choroba wielonarządowa i nowy program lekowy 
  - prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki 
 • 12.10 - 12.30  Najnowsze rejestracje w SM i NMO – wykład sponsorowany przez firmę Novartis
  - dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
 • 12.30 - 12.50  Rola wybranych substancji (monofosforanu urydyny, choliny, kwasu foliowego, witamin z grupy B oraz witaminy D3) w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego 
  – mgr. Katarzyna Szczechowiak 
 • 12.50 - 13.10  Przełom w leczeniu migreny - erenumab w prakryce klinicznej - prezentacja pacjentów – wykład sponsorowany przez firmę Novartis 
  dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 • 13.10 - 13.30  Profilaktyka udaru mózgu z zastosowaniem niskich dawek riwaroksabanu  - wykład sponsorowany przez firmę Bayer
  – prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
 • 13.30 - 13.50  Czy i w jaki sposób picie kawy zapobiega otępieniu? 
   dr n. med. Anna Barczak 
 • 13.50 - 14.10 Przerwa kawowa
 • 14.10 - 15.20 Sesja nr 5: Zapalenia i choroby zakaźne a neurologia
 • 14.10 - 14.30 Powikłania neurologiczne AIDS
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 14.30 - 14.50 Wirusowe zapalenia mózgu
  - prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska
 • 14.50 - 15.10 Discitis – zasady postępowania
  - prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
 • 15.10 - 15.20 Dyskusja
 • 15.20 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).