Program

Sobota, 20.11.2021

 
 • 09:30  09:35 Rozpoczęcie konferencji

- prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

 • 09:35 – 09:50 Co nowego w alergologii w 2021 r oraz plany na 2022 rok okiem Konsultanta Krajowego

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

 • 09:50 – 10:05 Co nowego w alergologii w 2021 r oraz plany na 2022 rok okiem Prezydenta PTA

- prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

 • 10:05 – 10:10 Dyskusja
 • 10:10 – 10:25 Diagnostyka w HAE - Wykład sponsorowany TAKEDA

prof. dr hab. n.med. Ewa Czarnobilska 

 • 10:25 – 10:40 Nowe terapie dostępne w Polsce w leczeniu dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego? Wykład sponsorowany TAKEDA

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

 • 10:40 – 11:00 Trudności w opiece i leczeniu pacjenta z HAE - Wykład sponsorowany CSL Behring

- dr hab. n. med. Grzegorz Porębski 

 • 11:00 – 11:10 Dyskusja
 • 11:10 – 11:20 Przerwa 
 • 11:20 – 11:50 Jakich efektów terapii biologicznej może oczekiwać pacjent chory na astmę ciężką? Jakich nowości możemy spodziewać się w programie lekowym w przyszłości? - Wykład sponsorowany GSK

dr hab. n. med. Marcin Kurowski 

 • 11:50 – 12:10 8 lat omalizumabu w Polsce-nasze obserwacje - Wykład sponsorowany Novartis

- dr n. med. Aleksandra Kucharczyk 

 • 12:10 – 12:30 Co nowego przyniósł rok 2021 w terapii Astmy? - Wykład sponsorowany Novartis

- prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

 • 12:30 – 12:50 Przewlekła pokrzywka spontaniczna w praktyce lekarza dermatologa - Wykład sponsorowany Novartis

- prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

 • 12:50 – 13:10 Nowa terapia w leczeniu alergicznego nieżytu nosa - Wykład sponsorowany Glenmark

- prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik 

 • 13:10 – 13:20 Dyskusja
 • 13:20 – 13:30 Przerwa 
 • 13:30 – 13:50 Wstęp do diagnostyki molekularnej alergii IgE zależnej - Wykład sponsorowany Emma

- dr n. med. Emilia Majsiak

 • 13:50 – 14:10 Immunoterapia alergenowa aktualnie, co powinniśmy a co możemy ? 

prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik

 • 14:10 – 14:30 Szczepionki do immunoterapii podjęzykowej i immunoterapii jadem owadów

- dr hab. n. med. prof. nadzw. Marita Nittner - Marszalska 

 • 14:30 – 14:40 Dyskusja 
 • 14:40 - 14:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).