Program

Sobota, 19.11.2022

 
  • 09:00 – 9:15 Podsumowanie 2022 roku oraz plany na 2023 rok okiem Konsultanta Krajowego
  • 09:15 – 9:30 Co nowego w alergologii w 2022 r oraz plany na 2023 rok okiem Prezydenta PTA 
  • 09:30 – 9:40 Dyskusja
  • 09:40 – 10:00 Diagnostyka molekularna alergii na roztocze kurzu domowego
  • 10:00 – 10:20 Dupilumab w terapii u pacjentów z astmą i AZS w ramach programu lekowego w Polsce
  • 10:20– 10:40 Nowe możliwości leczenia astmy ciężkiej w ramach programu lekowego
  • 10:40 – 11:00 Skuteczność mepolizumabu w chorobach eozynofilowych
  • 11:00 – 11:10 Dyskusja
  • 11:10 – 11:20 Przerwa reklamowa
  • 11:20 – 11:50 Aktualne możliwości profilaktyczne w leczeniu HAE w Polsce
  • 11:50 – 12:10 Przedzabiegowa profilaktyka ostrych ataków HAE
  • 12:10 – 12:30 Aktualne możliwości leczenia na żądanie HAE w Polsce
  • 12:30 – 12:40 Dyskusja
  • 12:40 – 12:50 Zakończenie spotkania
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).