Wykładowcy

garncarz

dr hab. n. wet. Magdalena Garncarz

Magdalena Garncarz otrzymała tytuł Bachelor of Science w Uniwersytecie Kalifornijskim Davis w USA na Wydziale Animal Science w 1993 r.

Tytuł lekarza weterynarii otrzymała w roku 1999 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. W 2005 r. obroniła pracę doktorską z dziedziny kardiologii weterynaryjnej. Na tym samym wydziale, w grudniu 2018 roku, otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Jej pasją zawodową jest kardiologia kliniczna małych zwierząt i w tej dziedzinie pracuje klinicznie i naukowo oraz prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Wet Med, SGGW. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

lechowski

prof. dr hab. n. wet. Roman Lechowski

Specjalista chorób psów i kotów. Studia ukończył w 1978 roku. Jest kierownikiem Zakładu Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych, popularno-naukowych z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów oraz 4 podręczników z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt. Prowadzi wykłady dla lekarzy weterynarii. Jest członkiem państwowej komisji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji „Choroby psów i kotów”, pełni także funkcję redaktora naczelnego „Weterynarii po Dyplomie” – polskiego wydania „Veterinary Medicine”.

nizianski-thumb

prof. dr hab. Wojciech Niżański

Ukończył studia w 1992 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. W roku 1999 obronił doktorat a w 2009 habilitację z zakresu rozrodu małych zwierząt. Od roku 2011 jest zatrudniony na stanowisku profesora UP. Od 2009 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Rozrodu wrocławskiego wydziału. W latach 2007-2013 zasiadał w Zarządzie European Veterinary Society for Small Animal Reproduction EVSSAR, a w latach 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa EVSSAR. Członek Zarządu Głównego i Przewodniczący wrocławskiego oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu. Jest ponadto członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN. Opublikował dotychczas ponad 200 opracowań oryginalnych, przeglądowych i książkowych dedykowanych praktykom i pracownikom nauki. Wykładowca wielu Kongresów krajowych i międzynarodowych (m.in. Kongresy ESDAR, ISCFR, EVSSAR, AI Vets Oslo, Tuluza, Whistler, Budapeszt, Mediolan, Hannover i inne). W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nauk weterynaryjnych. Jest aktywnym klinicystą, a zakres jego zainteresowań to sztuczna inseminacja, zaburzenia płodności u samców i samic, położnictwo, neonatologia oraz techniki wspomaganego rozrodu. Jest organizatorem wielu warsztatów i konferencji międzynarodowych z zakresu rozrodu małych zwierząt.

wrzosek

dr hab. Marcin Wrzosek dipl. ECVN

Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 obronił pracę doktorską nt. „Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów”. Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii  oraz neurochirurgii w Szwajcarii w 2011 r, uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. W 2017 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadząc działalność kliniczną, dydaktyczną oraz naukową, w tym eksperymentalną na modelu zwierzęcym. Autor licznych publikacji, wykładów oraz szkoleń z zakresu neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

jank

Dr hab. Michał Jank

jest pracownikiem Zakładu Farmakologii i Toksykologii Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prowadzi zajęcia z farmakologii zwierząt oraz dietetyki weterynaryjnej dla studentów medycyny weterynaryjnej oraz uczestników specjalizacyjnego studium podyplomowego „Choroby psów i kotów”. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących żywienia psów i kotów. Prowadzi również wykłady i szkolenia dotyczące żywienia psów i kotów dla lekarzy weterynarii. Jest autorem lub współautorem kilkunastu produktów żywieniowych dla małych zwierząt dostępnych na polskim rynku.

wasatycz

dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

Studia weterynaryjne ukończył na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1989 r. prowadzi własną  praktykę weterynaryjną w Poznaniu. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1997r. Tematem pracy doktorskiej była „Ekstensywność zarażenia kotów Toxoplazma gondiiw Poznaniu i jego okolicy w aspekcie niebezpieczeństwa inwazji tego pierwotniaka dla człowieka”.

Uzyskane specjalizacje zawodowe: choroby psów i kotów, chirurgia weterynaryjna oraz radiologia weterynaryjna. Członek PSLWMZ, European Society of Veterinary Orthopedics and Traumatology (ESVOT) oraz European Society of Feline Medicine (ESFM).

Na terenie kraju był współorganizatorem wielu konferencji i seminariów o tematyce chirurgii weterynaryjnej małych zwierząt oraz warsztatów ortopedycznych. Za granicą prezentował wykłady oraz prowadził warsztaty z dziedziny ortopedii małych zwierząt: Włochy, Litwa, Ukraina, Rosja, Bułgaria.

W 2011 roku odbył szkolenie z zakresu rehabilitacji psów i kotów na University of Tennessee w Knoxville, co było podstawą do utworzenia Oddziału Rehabilitacji i Leczenia Otyłości Zwierząt w Klinice Weterynaryjnej w Poznaniu.

Jest autorem artykułów w czasopismach weterynaryjnych z dziedziny ortopedii i rehabilitacji oraz współałtorem wydanej w ub. roku książki „Wybrane wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów.”

Od roku 2017 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

dr n. wet. Jacek Mederski

Absolwent Wydziału weterynaryjnego ART w Olsztynie, który ukończył w roku 1992

i w tym samym roku założył klinike weterynaryjną „VERUM“ w Grudziądzu gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W roku 2000 uzyskał tytuł specjalisty radiologii weterynaryjnej pod kierownictwem prof. St Kopera, który przez wiele lat był jego mentorem a w roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych na Wydziale Weterynaryjnym w Olsztynie  z zakresu ortopedii. Tematem pracy była „TTA- potrójna osteotomia piszczeli w modyfikacji własnej  jako technika stabilizacji stawu kolanowego przy zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego“. Przez wiele lat swojej prac zdobył duże doświadczenie w zakresie ortopedii oraz neurochirurgii co stanowi główne pole jego zainteresowań.

Obecnie dzieli swój czas pomiędzy pracą w klinice  a działalnością edukacyjną.  Jest konsultantem merytorycznym Veterinary Instrumentation w Polsce oraz  firmy Arthrex.  Członek  PSLWMZ, AOVET oraz ESVOT.  W roku 2018 został powołany na lokalnego  AOVET wykładowcę .

W ciągu swojej kariery zawodowej rozwinął i spopularyzował  w Polsce wiele nowatorskich technik operacyjnych z zakresu ortopedii i neurochirurgii. Ostatnio mocno zaangażowany w popularyzowanie i rozwój technik protezowania stawów, małoinwazyjnych zabiegów przeprowadzanych pod kontrolą artroskopii oraz chirurgia guzów nowotworowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego.

knoppek

Lek. wet. Monika Knoppek

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierunku „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studium szkoły trenerów biznesu „Moderator” we Wrocławiu. Od 2004 roku związana z weterynaryjną branżą farmaceutyczną. Zdobywała doświadczenie w pracy na wielu stanowiskach zarówno w dziale handlowym, jak i w dziale marketingu w 3 międzynarodowych firmach farmaceutycznych: Vetoquinol Biowet, Boehringer Ingelheim, Zoetis. W tym czasie również współpracowała z wieloma agencjami reklamowymi i szkołami trenerów, m.in. z firmą KEREL przy projekcie związanym z merchandisingiem w weterynarii. Od dwóch lat, jako właściciel firmy Vet Optima, zajmuje się wspieraniem placówek weterynaryjnych w działaniach marketingowych, mających na celu ich rozwój i szybkie osiągnięcie zamierzonych celów. Prywatnie jej pasją jest jeździectwo i bieganie, którym poświęca cały swój wolny czas.

nizolek-thumb

lek. wet. Rafał Nizołek

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie z 1996 roku. Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób serca psów, kotów i fretek. Ma duże doświadczenie nabyte przez kilkanaście lat pracy w wielu lecznicach w Polsce i w Europie (Szwajcaria, Szwecja). Ukończył szkolenia ESAVS – pełen kurs kardiologiczny złożony z pięciu modułów (ESAVS I-V) oraz pełen dwumodułowy kurs Emergency and Critical Care (I-II). Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych (IVECCS), autor licznych publikacji naukowych oraz wykładowca na wielu konferencjach w Polsce i za granicą (Czechy, Węgry, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Francja) Od wielu lat prowadzi wykłady z dziedziny kardiologii w ramach Podyplomowego Studium Specjalizacyjnego Psów i Kotów w Warszawie. Od 2012 prowadzi Specjalistyczną Przychodnię Weterynaryjną VETCARDIA w Warszawie, która specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów kardiologicznych, pulmonologicznych oraz w stanach nagłych układu krążenia i układu oddechowego.

organizator