Rejestracja

Rejestracja

Udział w konferencji + kolacja z koncertem - 700 zł
Udział w konferencji - 550 zł
Dla studentów: Udział w konferencji + kolacja z koncertem - 350 zł
Dla studentów: Udział w konferencji - 200 zł

Opłaty po rabacie:
Udział w konferencji + kolacja z koncertem - 595 zł
Dla studentów: Udział w konferencji + kolacja z koncertem - 280 zł

NieTak + 170 złotych brutto*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach

marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Koszt uczestnictwa:

Wpłata do 06.10.2019 – 700 złotych brutto
Wpłata po 06.10.2019 – 900 złotych brutto
Opłata dla studentów – 350 złotych brutto

– udział w sesjach
– wejście na wystawy firm
– materiały konferencyjne
– przerwy kawowe
– lunch w sobotę i niedzielę
– udział w kolacji w sobotę
– wstęp na koncert zespołu „Future folk”

 

Wpłata do 06.10.2019 – 550 złotych brutto
Wpłata po 06.10.2019 – 650 złotych brutto
Opłata dla studentów – 200 złotych brutto

– udział w sesjach
– wejście na wystawy firm
– materiały konferencyjne
– przerwy kawowe
– lunch w sobotę i niedzielę

 

Osoba towarzysząca – 170 złotych brutto

– udział w kolacji (sobota 19.10.19)
– wstęp na koncert zespołu „Future folk” (sobota 19.10.19)

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek:

Mbank: 19 1140 2017 0000 4902 1306 0045
90Consulting ul. Narbutta 83 lok 3G, 02-524 Warszaw

z dopiskiem: „imię, nazwisko, Weterynaria 2019 – Kielce” lub  „imię, nazwisko, Weterynaria 2019 – Kielce + osoba towarzysząca”

organizator