Wykładowcy

 
 
 

Kierownictwo Naukowe Konferencji:

  • prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
  • prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Wykładowcy:

 

 

Szkoła Rezydentów Dermatologii

10-12 marca 2022

Kierownictwo naukowe i prowadzenie: 
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak