Wykładowcy

 
 
 

Kierownictwo Naukowe Konferencji:

  • prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
  • prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Wykładowcy:

  • prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
  • prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
  • prof. dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
  • prof. dr hab. n. med. Adam Reich
  • dr n. med. Małgorzata Skibińska 
 

 

Szkoła Rezydentów Dermatologii

4-6 marca 2021

Kierownictwo naukowe i prowadzenie: 
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak