Program

Czwartek, 10.03.2022

 • 8.55 – 9.00 Powitanie
 • 9.00 – 11.30 Atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, choroby alergiczne, fotoochrona
  – dr n. med. Małgorzata Skibińska
 • 11.30 - 11.40 Przerwa reklamowa
 • 11.40 - 12.40 Zaburzenia pigmentacji w tym bielactwo
  – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • 12.40 – 14.00 Raki skóry, zespoły paraneplastyczne, czerniak
  - prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • 14.00 - 14.10 Przerwa reklamowa
 • 14.10 – 16.00 Choroby tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty, twardzina układowa zapalenie skórno- mięśniowe – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
 • 16.00 - 16.10 Przerwa reklamowa
 • 16.10 – 17.10 EB rybie łuski
  – prof. prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • 17.10 – 18.40 Choroby neutofilowe, choroby błon śluzowych, trądziki
  – dr n. med. Małgorzata Skibińska

Piątek, 11.03.2022

 • 9.00 – 10.30 Choroby twardzinopodobne. Choroby infekcyjne.
  – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
 • 10.30 -13.00 Chłoniaki. Odczyny polekowe. Choroby metaboliczne oraz mucynozy, porfirie
  – prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
 • 13.00 – 13.10 Przerwa reklamowa
 • 13.10 – 14.30 Choroby ziarniakowe, choroby z eozynofilią i fototerapia
  – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
 • 14.30 – 17.00 Łuszczyca i choroby liszajowate z uwzględnieniem choroby GVHD
  – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
 • 17.00 - 17.10 Przerwa reklamowa
 • 17.10 – 19.00 Dermatologia dziecięca
  – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak 

Sobota, 12.03.2022

 • 9.00 – 11.00 Niewydolność żylna i zapalenie naczyń
  – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
 • 11.00 – 11.10 Przerwa reklamowa
 • 11.10 - 13.00 Choroby pęcherzowe
  – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
 • 13.10 – 13.10 Przerwa reklamowa
 • 13.10 – 16.00 Choroby przenoszone droga płciową
  – prof. dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
 • 16.00 Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).