Program

Czwartek, 20.02.2020

  • 11:30 – 12:00 Rejestracja uczestników, lunch
  • 12:00 – 13:00 Dermatomyositis
   – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
  • 13:00 – 14:30 SLE, Morphea, postaci skórne SLE
   – prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
  • 14:30 – 15:30 Twardzina układowa
   – dr hab. n. med. Irena Walecka prof. CMKP
  • 15:30 – 16:00 Przerwa kawowa
  • 16:00 – 17:30 Genodermatozy
   – dr n. med. Bartłomiej Wawrzycki
  • 17:30 – 19:00 Świąd + skale  
   – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
  • 19.00 – 20.30 Choroby rzadkie w dermatologii  
   – dr n. med. Magdalena Oszukowska
  • 20:30 Kolacja

Piątek, 21.02.2020

  • 09:00 – 10:30 Chłoniaki  
   – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
  • 10:30 – 11:50 Czerniak oraz podstawy dermatochirurgii
   – dr hab. n. med. Michał Sobjanek
  • 11:50 – 12:10 Przerwa kawowa
  • 12:10 – 13:30 Choroby pęcherzowe
   – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt 
  • 13:30 – 14:30 Lunch
  • 14:30 – 16:00 Dermatologia dziecięca
   – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
  • 16:00 – 17:30 Choroby weneryczne
   – dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
  • 17:30 – 17:50 Przerwa kawowa
  • 17.50 – 19.00 Hidradenitis suppurativa - wykład pod patronatem firmy Novartis 
   – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
  •  19:00  - Kolacja

Sobota, 22.02.2020

 • 09:00 - 10:30 Łuszczyca - wykład pod patronatem firmy Novartis
  – dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 • 10:30 – 11:45 Immunologia od  A – Z - wykład pod patronatem firmy Abbvie
  – prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 • 11.45 - 12.00 Przerwa kawowa
 • 12:00 – 13:00 Pokrzywka - wykład pod patronatem firmy Novartis
  – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • 13:00 – 14:00 Diagnostyka Chorób Alergologicznych
  – dr n. med. Małgorzata Skibińska
 • 14:00  Zakończenie konferencji, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).