Program

 • Poniedziałek, 20.02.2023
 • 15:00 - 20:00 
 • Atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, choroby alergiczne, fotoochrona 
 • Choroby neutofilowe, choroby błon śluzowych, trądziki
 • Choroby pęcherzowe
 • Wtorek, 21.02.2023
 • 15:00 - 20:00 
 • Zaburzenia pigmentacji w tym bielactwo
 • Choroby twardzinopodobne. Choroby infekcyjne
 • Łuszczyca i choroby liszajowate z uwzględnieniem choroby GVHD
 • Środa, 22.02.2023
 • 15:00 - 20:00 
 • Raki skóry, zespoły paraneplastyczne, czerniak
 • Chłoniaki. Odczyny polekowe. Choroby metaboliczne oraz mucynozy, porfirie
 • Niewydolność żylna i zapalenie naczyń
 • Czwartek, 23.02.2023
 • 15:00 - 20:00 
 • Choroby tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty, twardzina układowa zapalenie skórno- mięśniowe
 • Choroby ziarniakowe, choroby z eozynofilią i fototerapia
 • Dermatologia dziecięca
 • Piątek, 24.02.2023
 • 15:00 - 20:00 
 • EB rybie łuski
 • Choroby przenoszone droga płciową

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).