Program

Czwartek, 4.03.2021

 • 08:55 – 09:00 Rozpoczęcie Konferencji
 • 09:00 – 10.50 Choroby alergiczne. Fotoochrona
  dr n. med. Małgorzata Skibińska 
 • 10.50 - 11.00 Przerwa
 • 11.00 -12.00 Zaburzenia pigmentacji w tym bielactwo
  – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
 • 12.00 – 14.00 Raki skóry, zespoły paraneplastyczne, nowotwory łagodne, czerniak
  – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak 
 • 14.00 -14.10 Przerwa
 • 14.10 – 16.00 Łuszczyca i choroby liszajowate z uwzględnieniem choroby GVHD
  – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
 • 16.00 – 17.50 Choroby tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty, twardzina
  – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
 • 17.50 -18.00 Przerwa
 • 18.00 – 19.00 Trądzik i trądzik różowaty
  – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Piątek, 5.03.2021

 • 9.00 – 10.30 Choroby twardzinopodobne. Choroby infekcyjne
  – prof. dr hab. n. med. Adam Reich
 • 10.30 – 12.30 Choroby ziarniakowe, choroby z eozynofilią i fototerapia
  – prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
 • 12.30 – 12.40 Przerwa 
 • 12.40 – 14.40 Chłoniaki. Odczyny polekowe. Choroby metaboliczne oraz mucynozy, porfirie
  – prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
 • 14.40 – 14.50 Przerwa 
 • 14.50 -17.40 Choroby przenoszone droga płciową
  – prof. dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak
 • 17.40 – 18.40 Choroby neutofilowe
  – dr n. med. Małgorzata Skibińska

Sobota, 6.03.2021

 • 9.00 – 10.00 Choroby błon śluzowych
  – dr n. med. Małgorzata Skibińska
 • 10.00 – 12.00 Dermatologia dziecięca
  – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • 12.00 – 12.10 Przerwa
 • 12.10 -  14.00 Choroby pęcherzowe
  – prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).