SZKOŁA REZYDENTÓW DERMATOLOGII

10-12 marca 2022
live streaming

Kierownictwo naukowe i prowadzenie: 
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak