aaaaa
 

 

Szkoła Rezydentów Dermatologii

20-22 lutego 2020

Hotel Ambasador Premium
ul. 
Kilińskiego 145, Łódź

Kierownictwo naukowe i prowadzenie: 
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak