Wykładowcy

     Komitet Naukowy:     

 • prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Adam Reich
 • Zakład i Klinika Dermatologii, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych,
  Uniwersytet Rzeszowski

Wykładowcy: 

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Baran
 • prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska–Rybak
 • prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop
 • dr n. med. Magdalena Ciążyńska
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
 • prof. dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
 • Robert Gniadecki, MD, PhD
 • prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
 • prof. dr sc. Branka Marinović
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
 • prof. dr hab. n. med. Witold Owczarek
 • dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM
 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
 • dr hab. n. med. Adriana Polańska
 • prof. dr hab. n. med. Adam Reich
 • dr n. med. Małgorzata Skibińska
 • prof. dr hab. n. med. Michał Sobjanek
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska–Wojdyło
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski
 • Sonja Ständer, MD, PhD
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak
 • dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska