Wykładowcy

 • Przewodnicząca Komitetu  Naukowego:
 • dr hab. n. med.  Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • Wykładowcy:
 • dr n. med. Beata Czeremszyńska
 • dr n. med. Roman Dubiański
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • dr hab. n. med. Dorota Gabryś
 • dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 • dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ
 • dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • dr hab. n. med. Barbara Radecka
 • dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

RAK PIERSI
AKTUALNE ZALECENIA W ZAKRESIE
LECZENIA MIEJSCOWEGO I PROGRAMÓW LEKOWYCH

3- 4 września 2021

KONFERENCJA ONLINE