Wykładowcy

  • Komitet  Naukowy:
  • dr hab. n. med.  Anna Niwińska, prof. NIO-PIB - przewodnicząca 
  • dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
  • dr n. med. Katarzyna Pogoda
  • Wykładowcy:

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

RAK PIERSI
LECZENIE SKOJARZONE CHORYCH Z PRZERZUTAMI DO OUN
ZMIANY W PROGRAMIE LEKOWYM

7 - 8 października 2022

KONFERENCJA ONLINE