Rejestracja

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

RAK PIERSI
AKTUALNE ZALECENIA W ZAKRESIE
LECZENIA MIEJSCOWEGO I PROGRAMÓW LEKOWYCH

3 - 4 września 2021

KONFERENCJA ONLINE
Udział w Konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.