Rejestracja

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

RAK PIERSI
LECZENIE SKOJARZONE CHORYCH Z PRZERZUTAMI DO OUN
ZMIANY W PROGRAMIE LEKOWYM

7 - 8 października 2022

KONFERENCJA ONLINE
Udział w Konferencji jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.