Program

 

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

RAK PIERSI
LECZENIE SKOJARZONE CHORYCH Z PRZERZUTAMI DO OUN
ZMIANY W PROGRAMIE LEKOWYM

KONFERENCJA ONLINE

 

Piątek, 7 października 2022

 • Sesja I. Leczenie skojarzone chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • 15:00 – 15:05 Otwarcie konferencji
  – dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 15:05 – 15:15 Słowo wstępne
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 15:15 – 15:30 Biologia przerzutów do OUN
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB 
 • 15:30 – 15:45 Epidemiologia, czynniki ryzyka, podtypy biologiczne, indeksy prognostyczne, przeżycia w zależności od typu biologicznego
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 15:45 – 16.00 Zasady leczenia chirurgicznego przerzutów do mózgu
  - dr n. med. Jacek Kunicki
 • 16:00 – 16:10 Przerwa reklamowa
 • 16:10 – 16:35 Radioterapia przerzutów do mózgu: rola radioterapii stereotaktycznej, ochrona hipokampa  przy radioterapii całego mózgu
  - dr n. med. Katarzyna Wiśniowska-Kabara
 • 16:35 – 16:55 A. Leczenie systemowe przerzutów do mózgu. Odsetki obiektywnych odpowiedzi w mózgu po poszczególnych rodzajach leczenia systemowego
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 16:55 – 17:05 B. Leczenie systemowe przerzutów do mózgu – polskie realia w aspekcie Programu Lekowego
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 17:05 – 17:15 Przerwa reklamowa
 • 17:15 – 17:30 Czy istnieją leki skutecznie zapobiegające wystąpieniu przerzutów do mózgu? (prewencja)?
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB 
 • 17:30 – 17:55 Diagnostyka i leczenie przerzutów do opon mózgowo-rdzeniowych
  - dr n. med. Michał Kunkiel
 • 17:55 – 18:10 Podsumowanie zasad postepowania według ASTRO 2021, ESMO 2021, ESMO 2017 i NIO-PIB
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 18:10 – 18:35 Dyskusja

 

Sobota, 8 października 2022

 • 09:00 – 09:05 Powitanie
  – dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 09:05 – 09:15 Słowo wstępne
  – prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 • Sesja II. Aktualnie obowiązujący program lekowy
 • 09:15 – 09:35 Leki w raku piersi ER+ HER2-
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 09:35 – 09:55 Leki w raku piersi HER2+
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 09:55 – 10:15 Dyskusja
 • 10:15 – 10:25 Przerwa reklamowa
 • Sesja III. Nowe rejestracje EMA we wczesnym raku piersi
 • 10:25 – 10:40 Pembrolizumab - patronat MSD
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 10:40 – 11:00 Olaparib w leczeniu uzupełniającym - patronat AstraZeneca
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 11:00 – 11:15 Abemacyklib w leczeniu wczesnego HR+ HER2- raka piersi
  patronat Lilly
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 11:15 – 11:35 Dyskusja
 • 11:35 – 11:45 Przerwa reklamowa
 • Sesja IV. Nowe rejestracje EMA w rozsianym raku piersi
 • 11:45 – 12:00 Trastuzumab deruxtecan - patronat AstraZeneca
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 12:00 – 12:15 Tukatynib
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 12:15 – 12:35 Sacituzumab govitecan - patronat Gilead
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 12:35 – 12:50 Pembrolizumab - patronat MSD
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 12:50 – 13:10 Alpelisib
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 13:10 – 13:40 Dyskusja
 • 13:40 – 13:50 Przerwa reklamowa
 • Sesja V. Sesja interaktywna – Przypadki kliniczne
 • 13:50 – 14:10 Leczenie HR+ HER2- raka piersi – doświadczenia własne - patronat Pfizer
  - dr n. med. Michał Kunkiel Kunkiel 
 • 14:10 – 14:30 Prezentacja przypadku pacjentki z przerzutami do OUN  leczonej T-DXd w NIO Warszawa
  - AstraZeneca
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło -Gruszfeld
 • 14:30 – 15:15 Dyskusja
 • 15:15 Zakończenie konferencji
 
 
 


Prosimy o zadawanie pytań wykładowcom.

Pytania można wysłać na adres biuro@90consulting.pl
lub zadać je podczas rejestracji.


 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).