Program

 

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

RAK PIERSI
AKTUALNE ZALECENIA W ZAKRESIE
LECZENIA MIEJSCOWEGO I PROGRAMÓW LEKOWYCH

KONFERENCJA ONLINE

 

Piątek, 3 września 2021

 • 13.00 Otwarcie Konferencji
  – dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 13.00 – 13.10 Słowo wstępne
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, Przewodniczący PTRO
 • SESJA I. DLA RADIOTERAPEUTÓW, CHIRURGÓW ONKOLOGÓW I CHIRURGÓW PLASTYKÓW. RAK PIERSI PO MASTEKTOMII PODSKÓRNEJ I NATYCHMIASTOWEJ REKONSTRUKCJI – PROBLEMY Z RADIOTERAPIĄ
 • 13.10 – 13.35 Podstawowe pojęcia i definicje związane z natychmiastową rekonstrukcją piersi
  - dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, Przewodniczący PTCHO
  dr n. med. Sławomir Cieśla
 • 13.35 – 14.00 Wskazania do radioterapii po mastektomii z rekonstrukcją. Konturowanie obszarów napromieniania w zależności od stopnia zaawansowania i typu wykonanej operacji odtwórczej
  – dr hab. n. med. Dorota Gabryś
 • 14.00 – 14.25 Ocena ryzyka powikłań po natychmiastowej rekonstrukcji piersi z i bez radioterapii uzupełniającej – najnowsze dane
  – dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 14.25 – 14.40 Przerwa
 • 14.40 – 15.25 Doświadczenia własne – wystąpienia z ośrodków w Polsce
 • • Amputacja z jednoczasową rekonstrukcją - podmięśniowo czy prepektoralnie z ADM? - doświadczenia własne
  - Daniel Maliszewski, N. Spychalska, A. Skulimowski, W. Makarewicz, C. Kaczmarkiewicz
  Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
 • • Analiza przeprowadzonych zabiegów mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją przy użyciu ekspanderów oraz radioterapii uzupełniającej wykonanych przez lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze
  - Róża Poźniak-Balicka, Agnieszka Ławnicka, Mateusz Wichtowski, Dawid Murawa
  Zakład Radioterapii i Kliniczny Oddział Radioterapii, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze
  Katedra Chirurgii i Onkologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
 • • Doświadczenia własne w rekonstrukcjach gruczołu piersiowego u pacjentek leczonych radioterapią
  Paweł Pyka - Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
 • 15.25 – 15.55 Podsumowanie wystąpień i dyskusja
 • 15.55 – 16.55 Sesja interaktywna – Przypadki kliniczne
 • 15.55 – 16.10 Przypadek kliniczny 1
  – dr n. med. Katarzyna Wiśniowska, lek. Anna Krupa, dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 16.10 – 16.25 Przypadek kliniczny 2
  – dr n. med. Katarzyna Wiśniowska, lek. Anna Krupa, dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 16.25 – 16.40 Przypadek kliniczny 3
  – dr n. med. Katarzyna Wiśniowska, lek. Anna Krupa, dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 16.40 – 16.55 Przypadek kliniczny 4
  – dr n. med. Katarzyna Wiśniowska, lek. Anna Krupa, dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 16.55 – 17.10 Dyskusja
 • SESJA II. DLA RADIOTERAPEUTÓW. DAWKI NA NARZADY KRYTYCZNE
 • 17.10 – 17.40 Radioterapia raka piersi – ograniczenia dawek na narządy krytyczne na podstawie piśmiennictwa. Czas na ujednolicenie zaleceń w ośrodkach radioterapii w Polsce
  - dr n. med. Beata Czeremszyńska
 • 17.40 – 18.00 Współczesne metody radioterapii 4D – czy przydatne u chorych na raka piersi?
  – prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 18.00 – 18.15 Dyskusja
 

Sobota, 4 września 2021

 • SESJA III. DLA ONKOLOGÓW KLINICZNYCH. PROGRAM LEKOWY RAKA PIERSI – NOWOŚCI 2021
 • 9.00 – 9.15 Słowo wstępne
  – prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 • 1. LECZENIE CHORYCH NA ER-DODATNIEGO HER2-UJEMNEGO RAKA PIERSI – INHIBITORY CDK4/6
 • 9.15 – 9.50 Palbocyklib, Rybocyklib, Abemacyklib
  – dr n. med. Roman Dubiański
 • 9.50 – 10.05 Nowe terapie: Alpelisib – patronat Novartis
  – dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld 
 • 2. LECZENIE CHORYCH NA HER2-DODATNIEGO RAKA PIERSI
 • 10.05 – 10.30 Dobrze znane leki: Trastuzumab, Pertuzumab, T-DM1, Lapatynib
  - dr hab. n. med. Barbara Radecka
 • 10.30 – 10.50 Nowe terapie: Neratynib, Tukatynib
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
 • 10.50 – 11.00 Nowe terapie: Trastuzumab derukstekan – patronat Astra Zeneca
  – dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 11.00 – 11.15 Przerwa
 • 3. LECZENIE CHORYCH NA POTRÓJNIE UJEMNEGO RAKA PIERSI
 • 11.15 – 11.35 Immunoterapia: Atezolizumab i Pembrolizumab
  – dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 11.35 – 11.55 Inhibitory PARP – patronat Astra Zeneca
   dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
 • 11.55 – 12.00 Obiecujące terapie: Sacituzumab govitecan
  – dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 4. SESJA INTERAKTYWNA – PRZYPADKI KLINICZNE
 • 12.00 – 12.15 Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania palbocyklibu w leczeniu HR+/HER2 raka piersi – przypadek kliniczny - patronat Pfizer
  – dr n. med. Joanna Streb
 • 12.15 – 12.30 Ucieczka od chemii – skuteczne leczenie rybocyklibem chorej z przerzutami do narządów miąższowych – przypadek kliniczny – patronat Novartis
  – dr n. med. Roman Dubiański
 • 12.30 – 12.45 Leczenie BRCA-zależnego raka piersi – przypadek kliniczny – patronat Astra Zeneca
  – lek. Anna Szałach 
 • 5. AKTUALNY PROGRAM LEKOWY
 • 12.45 – 13.15 Aktualny program lekowy w leczeniu raka piersi - możliwości, problemy, wyzwania
  dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 13.15 – 13.45 Panel dyskusyjny
 • 13.45 Zakończenie Konferencji
 
 
 


Prosimy o zadawanie pytań wykładowcom.

Pytania można wysłać na adres biuro@90consulting.pl
lub zadać je podczas rejestracji.


 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).