Wykładowcy

  • Komitet Naukowy: 
  • Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw. UMW
  • Dr hab. n. med. Maria Ejma, prof. nadzw. UMW
  • Dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz
  • Dr hab. n. med. Bogusław Paradowski, prof. nadzw. UMW
  • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski
  • Dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan
  • Wykładowcy:

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, 
po wcześniejszej rejestracji.  

KONFERENCJA POD PATRONATEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

Konferencja naukowo-szkoleniowa

"POSTĘPY NEUROLOGII
I NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ"

8-9 maja 2020 r.
Jelenia Góra