Program

Piątek, 11.06.2021

 • 16:30 – 16:35 Powitanie
  - dr. hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM
 • 16:35 – 19:15 Sesja – Stwardnienie rozsiane – diagnostyka i leczenie
  Prowadzący:
   prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
   dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan, prof. UM
 • 16:35 – 16:55 Teryflunomid – doświadczenia z codziennej praktyki
  - prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk–Sowa
  Wykład sponsorowany przez firmę
  Sanofi.jpg
 • 16:55 – 17:15 Leczenie SM w czasie epidemii
  -  prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

 • 17:15 – 17:35 Długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo aktywnej terapii rekonstytucyjnej w SM
  - dr hab. n. med. Anna Pokryszko–Dragan, prof. UM
  Wykład sponsorowany przez firmę
  logo-merck.png
 • 17:35 – 17:55 Natalizumab we wczesnym leczeniu aktywnej postaci SM
  - dr n. med. Ewa Gruszka
  Wykład sponsorowany przez firmę
  Biogen_logo_logotype_symbol.png
 • 17:55 – 18:10 Przerwa reklamowa
 • 18:10 – 18:30 Postać pierwotnie postępująca SM - diagnostyka i różnicowanie
  -  dr n. med. Justyna Chojdak–Łukasiewicz
  Wykład sponsorowany przez firmę
  800px-Hoffmann-La_Roche_logo.svg.png
 • 18:30 – 18:50 Siponimod – przełom w leczeniu wtórnie postępującego SM
  - lek. Bartłomiej Mielcarek
  Wykład sponsorowany przez firmę
  Novartis-Logo.svg.png
 • 18:50 – 19:15 Dyskusja
 • 20:00 Wybory Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Sobota12.06.2021

 • 8.30 – 9.45 Sesja – Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu
  Prowadzący:
  dr hab. n. med. Anetta Lasek–Bal, prof. SUM
  prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski
 • 8:30 – 8:50 Leczenie reperfuzyjne udaru niedokrwiennego mózgu - aktualne procedury na Dolnym Śląsku
  - dr n. med. Marta Nowakowska-Kotas
  Wykład sponsorowany przez firmę
  Boehringer-Ingelheim-logo.jpg
 • 8:50 – 9:10 Leczenie reperfuzyjne  udaru niedokrwiennego mózgu - trudne przypadki
  - dr n. med. Konstanty Gurański
  Wykład sponsorowany przez firmę
  Boehringer-Ingelheim-logo.jpg
 • 9:10 – 9:30 Farmakoterapia po udarze niedokrwiennym mózgu
  - dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
  Wykład sponsorowany przez firmę
  Pfizer_Logo_Color_RGB.png
 • 9:30 – 9:45 Dyskusja
 • 9:45 – 10:00 Przerwa reklamowa
 • 10:00 – 10:50 Sesja – Diagnostyka i leczenie rdzeniowego zaniku mięśni SMA
  Prowadzący:
  dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz
  prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski
 • 10:00 – 10:20 Kolejny rok dolnośląskich doświadczeń w leczeniu chorych z SMA
  -  dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz, lek. Jakub Ubysz
 • 10:20 – 10:40 Rysdyplam - czy potrzebna jest kolejna terapia w leczeniu SMA?
  - dr n. med. Anna Łusakowska
  Wykład sponsorowany przez firmę
  800px-Hoffmann-La_Roche_logo.svg.png
 • 10:40 – 10:50 Dyskusja
 • 10:50 – 12:00 Sesja – Różne oblicza bólu
  Prowadzący:
  dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM 
  dr n. med. Marta Waliszewska–Prosół
 • 10:50 – 11:10 Zaburzenia depresyjne oraz ból u pacjentów neurologicznych
  - dr hab. n. med. Tomasz Sobów, prof. UM Łódź
  Wykład sponsorowany przez firmę
  egis 25 lat w Polsce.png
 • 11:10 – 11:30 Pacjent z bólem nienowotworowym – opioidy w codziennej praktyce lekarskiej
  - lek. Marek Widenka
  Wykład sponsorowany przez firmę
  GL Pharma.png
 • 11:30 – 11:50 Współczesne metody leczenia migreny
  - dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół
 • 11:50 – 12:00 Dyskusja
 • 12:00 – 12:15 Przerwa reklamowa
 • 12:15 – 13:10  Sesja - Varia
  Prowadzący:
  dr hab. n. med. Joanna Siuda
  dr hab. n. med. Bogusław Paradowski, prof. UM
 • 12:15 – 12:35 Memantyna w leczeniu schorzeń układu nerwowego
  - dr hab. n. med. Bogusław Paradowski, prof. UM
  Wykład sponsorowany przez firmę
  Polpharma_logo.png
 • 12:35 – 12:55 Rola inhibitorów COMT w terapii choroby Parkinsona, kiedy zaczynać leczenie?
  - dr hab. n .med. Joanna Siuda
  Wykład sponsorowany przez firmę
  ORION.jpg
 • 12:55 – 13:10 Dyskusja
 • 13.10 Zakończenie konferencji  
 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

Live Streaming jest skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).