Program

         Piątek, 8.05.2020 r.          

 • 08.30 Rejestracja uczestników
 • 09.45 – 10.00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
 • - dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw. UMW
  - prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski
 • 10.00 – 11.45 Sesja I - Choroby neurozwyrodnieniowe 
 • Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski,
  dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw. UMW
 • 10.00 – 10.30 Agoniści dopaminergiczni w leczeniu choroby Parkinsona – korzyści i zagrożenia terapii
  - dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw. UMW
 • 10.30 – 11.00 Rola suplementacji żywieniowej w chorobach neurozwyrodnieniowych 
  - dr Jarosław Dulski 
 • 11.00 – 11.30 DaTSCAN – izotopowa diagnostyka układu pozapiramidowego
  - dr n. med. Ingrid Wenzel-Duszyńska, dr n. med. Adam Macioszek
   
 • 11.30 – 11.45 Dyskusja
 • 11.45 – 12.15 Przerwa kawowa
 • 12.15 – 13.30 Sesja II - Neurologia – od historii do współczesności 
 • Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski,
  prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn
 • 12.15 – 12.45 Medycyna akademicka w Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu 
  - dr Dariusz Lewera 
 • 12.45 – 13.15 Współczesne epidemie odry jako czynnik ryzyka występowania zapomnianych chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego 
  - prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn
 • 13.15 – 13.30 Dyskusja
 • 13.30 – 15.00 Obiad 
 • 15.00 – 17.15 Sesja III - Choroby naczyniowe mózgu
 • Prowadzenie: dr hab. n. med. Maria Ejma, prof. nadzw. UMW,
  dr n. med. Marta Nowakowska – Kotas
 • 15.00 – 15.30 Postępowanie w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu w świetle najnowszych wytycznych
  - dr n. med. Antoni Ferens
 • 15.30 – 16.00 Terapie wspomagające w chorobach naczyniowych mózgu 
  - dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
 • 16.00 – 16.30 Cerebrolizyna w terapii wspomagającej niedokrwienny udar mózgu 
  prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak 
 • 16.30 – 17.00 Żywienie dojelitowe u chorych po udarze mózgu
  - dr n. med. Anna Zmarzły
 • 17.00 – 17.15 Dyskusja

 

          Sobota, 9.05.2020 r.          

 • 9.30 – 12.15 Sesja IV - Choroby demielinizacyjne
 • Prowadzenie: dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan,
  dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • 9.30 – 10.00 Wpływ czynników środowiskowych na ryzyko zachorowania i przebieg stwardnienia rozsianego
  - dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan 
 • 10.00 – 10.30 Pierwotnie postępująca postać stwardnienia rozsianego - fakty i mity
  - dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • 10.30 – 11.00 Algorytm leczenia SM
  dr n. med. Iwona Rościszewska-Żukowska
 • 11.00 – 11.30 Długoterminowa skuteczność i bezpieczeństwo Fumaranu Dimetylu w praktyce klinicznej
  - prof. dr hab. n. med. Bogusław Paradowski - wykład sponsorowany Biogen
 • 11.30 – 12.00 Wczesne zastosowanie fingolimodu w leczeniu SM - wpływ na terapię długoterminową
  - dr n. med. Ewa Gruszka
 • 12.00 – 12.15 Dyskusja
 • 12.15 – 12.45 Przerwa kawowa
 • 12.45 – 14.30 Sesja V – Schorzenia nerwowo-mięśniowe
 • Prowadzenie: dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz,
  dr n. med. Edyta Dziadkowiak
 • 12.45 – 13.15 Rdzeniowy Zanik Mięśni (SMA) i jego leczenie – doświadczenia własne
  dr n. med. Karina Kierkus-Dłużyńska, mgr Ewa Świątek - wykład sponsorowany Biogen
 • 13.15 – 13.45 Wtrętowe zapalenie mięśni – trudności diagnostyczne, możliwości terapii
  - dr n. med. Edyta Dziadkowiak, dr Krystian Obara, dr Natalia Madetko
 • 13.45 – 14.15 Diagnostyka i leczenie polineuropatii
  - dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz
 • 14.15 – 14.30 Dyskusja
 • 14.30 – Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, obiad

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).