Wykładowcy


Kierownik Komitetu Naukowego

 • dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM


Wykładowcy

 • prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk–Sowa
 • dr n. med. Justyna Chojdak–Łukasiewicz
 • dr n. med. Ewa Gruszka
 • dr n. med. Konstanty Gurański
 • dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz
 • prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • dr hab.. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
 • dr n. med. Anna Łusakowska
 • lek. Bartłomiej Mielcarek
 • dr n. med. Marta Nowakowska-Kotas
 • dr hab. n. med. Bogusław Paradowski, prof. UM
 • dr hab. n. med. Anna Pokryszko–Dragan, prof. UM
 • dr hab. n. med. Joanna Siuda
 • dr hab. n. med. Tomasz Sobów, prof. UM Łódź
 • lek. Jakub Ubysz
 • dr n. med. Marta Waliszewska–Prosół
 • lek. Marek Widenka

 

52 Konferencja naukowo-szkoleniowa 

"POSTĘPY NEUROLOGII I NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ"

11-12 czerwca 2021
LIVE STREAMING