Wydarzenie pod patronatem:

Oddziału Dolnośląskiego PTN  
Oddziału Dolnośląskiego PTNK
Katedry i Kliniki Neurologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Kierownik Naukowy:

Przewodniczący OD PTN
Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM