Wydarzenie pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału PTN

 

Kierownik Naukowy:

Przewodniczący OD PTN
Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM