Wykładowcy

 • Komitet Organizacyjny:
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek - przewodniczący
 • dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, prof. GUMed
 • Wykładowcy:
 • dr n. med. Piotr Alster
 • dr n. med. Anna Barczak
 • prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • dr n. med. Bogna Brockhuis
 • dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM
 • dr n. med. Małgorzata Burzyńska-Makuch
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
 • prof. Guenter Höglinger (Hannover, Germany)
 • dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. UM
 • dr n. hum. Klaudia Kluj-Kozłowska
 • dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • dr Michał Kucewicz
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 • lek. Magdalena Kwaśniak-Butowska
 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 • prof. Andreas Puschmann (Lund, Sweden)
 • dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, prof. GUMed
 • dr hab. n. med. Joanna Siuda
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • dr hab. n. med. Tomasz Sobów, prof. UM

IX Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„NEURODEGENERACJE”

18-19.11.2022

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98 | Warszawa

WSPÓŁORGANIZATOR:

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego