Program

12.10.2018 (Piątek)

  • 09.00 – 10.30 Warsztaty interaktywne, równoległe
  • Warsztat Nr 1
  • Choroba Parkinsona i parkinsonizm w przypadkach
   - dr hab. med. Sławomir Budrewicz, prof. Andrzej Friedman
  • Warsztat Nr 2
  • Neurologia behawioralna dla początkujących / A primer on behavioral neurology
    - prof. Pasquale Calabrese, Basel, Szwajcaria, dr hab. Emilia Sitek - moderator
  • 10.30 – 12.00 Warsztaty interaktywne, równoległe
  • Warsztat Nr 3
  • Zaburzenia chodu w przypadkach / Gait disturbances – clinical cases
   - prof. Evzen Ruzicka, Praga, Czechy, prof. Jarosław Sławek
  • Warsztat Nr 4
  • Badanie pamięci w szczególnych sytuacjach klinicznych / Memory testing under special circumstances
   - prof. Ben Schmand, Amsterdam, Holandia, prof. Tomasz Sobów - moderator
  • 12.00 – 13.00 Lunch
  • 13.00 – 13.10 Otwarcie konferencji:
   prof. Jarosław Sławek, dr hab. Emilia Sitek, dr hab. med. Sławomir Budrewicz
  • 13.10 – 15.00 Sesja inauguracyjna
   Prowadzenie: prof. Jarosław Sławek, dr hab. Emilia Sitek, dr hab. med. Sławomir Budrewicz
  • 13.10 – 13.30 Alois Alzheimer: historia „jego” odkrycia i wrocławski okres (1912-1915)
   - prof. Andrzej Kiejna
  • 13.30 – 13.50 Szczęście w chorobach neurozwyrodnieniowych
   - prof. Andrzej Potemkowski
  • 13.50 – 14.25 Upadki w chorobie Parkinsona i innych neurodegeneracjach i jak im zapobiegać? / Falls in Parkinson’s Disease and other neurodegenerations and how to prevent them?
   - prof. Evzen Ruzicka, Praga, Czechy
  • 14.25 – 15.00 Jak możemy przewidywać konwersję MCI do otępienia? / Predicting conversion from mild cognitive impairment to dementia
   - prof. Ben Schmand, Amsterdam, Holandia
  • 15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
  • 15.15 – 17.00 Sesja nr 1: Ataksje
   Prowadzenie: prof. Monika Rudzińska-Bar, prof. Jarosław Sławek
  • 15.15 – 15.45 Okiem neurologa – jak racjonalizować proces diagnostyczny / How to rationale the diagnostic algorithm?
   - prof. Alexandra Durr, Paryż, Francja
  • 15.45 – 16.05 Okiem neuropsychologa – kognitywne funkcje móżdżku
   - dr hab. Dariusz Wieczorek
  • 16.05 – 16.25 Okiem genetyka – przyczyny częste i rzadkie oraz nowoczesne metody badań genetycznych
   - dr med. Magdalena Krygier
  • 16.25 – 16.50 Ataksje potencjalnie poddające się leczeniu / Potentially treatable ataxias
   - prof. Alexandra Durr, Paryż, Francja
  • 16.50 – 17.00 Q&A
  • 17.00 – 17.15 Przerwa kawowa
  • 17.15 – 19.30 Sesja nr 2: Głęboka stymulacja mózgu (DBS) oraz terapie infuzyjne (Duodopa, Apomorfina) w chorobie Parkinsona – aspekty pozaruchowe
   Prowadzenie: dr hab. Dariusz Koziorowski, prof. Andrzej Friedman
  • 17.15 – 17.45 Wpływ DBS na funkcje poznawcze w chorobie Parkinsona / Deep brain stimulation and cognition in Parkinson’s disease
   - prof. Ben Schmand, Amsterdam, Holandia
  • 17.45 – 18.05 Wpływ DBS na zaburzenia emocjonalne i behawioralne
   - prof. Andrzej Bogucki
  • 18.05 – 18.25 Wpływ DBS na zaburzenia snu
   - dr Jarosław Dulski
  • 18.25 – 18.45 Wpływ terapii infuzyjnych na zaburzenia ruchowe i pozaruchowe
   - dr hab. Dariusz Koziorowski
  • 18.45 – 19.00  Earlystimulus - optymalizacja kwalifikacji pacjentów z chorobą Parkinsona do leczenia metodą DBS
   - dr med. Marcin Tutaj
  • 19.15 – 19.30 Q&A
  • 19.30 Kolacja, zakończenie pierwszego dnia

13.10.2018 (Sobota)

 • 09.00 – 09.20 Wykład specjalny:
  DLB - nowe kryteria diagnostyczne
  - prof. Jarosław Sławek
 • 09.20 – 09.50 Wykład specjalny:
  Zaburzenia poznawcze o etiologii naczyniopochodnej / Vascular Cognitive Impairment
  - prof. Pasquale Calabrese, Basel, Szwajcaria
 • 09.50 – 10.30 Wykład specjalny:
  moderator: prof. Jarosław Sławek
  Odżywianie, nutryceutyki, cerebrolizyna i czynniki troficzne, witaminy i inne metody postępowania wspomagającego w neurodegeneracjach – „state of the art”
  – prof. Konrad Rejdak, prof. Tomasz Sobów (dwugłos – debata)
 • 10.30 – 10.50 Przerwa kawowa
 • 10.50 – 12.20 Sesja nr 3: Postępowanie niefarmakologiczne w chorobie Alzheimera
  Prowadzenie: dr hab. Emilia Sitek, prof. Andrzej Potemkowski
 • 10.50 – 11.10 Komunikacja z pacjentem geriatrycznym
  - dr med. Katarzyna Broczek
 • 11.10 – 11.30 Rola neurologopedy w pracy z pacjentem z chorobą Alzheimera
  - dr hab. Aneta Domagała
 • 11.30 – 11.50 Postępowanie w zespołach błędnego rozpoznawania
  - prof. Tomasz Sobów
 • 11.50 – 12.10 Centrum Spotkań, Alzheimer Cafe - formy efektywnej pomocy
  - dr med. Dorota Szcześniak
 • 12.10 – 12.20 Q&A
 • 12.20 – 13.20 Lunch
 • 13.20 – 14.50 Sesja nr 4: Neuroobrazowanie w neurodegeneracjach
  Prowadzenie: dr hab. Dariusz Koziorowski, prof. Marek Sąsiadek
 • 13.20 – 13.40 Obrazowanie nigrosomu – możliwości diagnostyki choroby Parkinsona w badaniu MRI
  - dr med. Małgorzata Burzyńska-Makuch
 • 13.40 – 14.20 Obrazowanie czynnościowe zespołach parkinsonowskich i otępiennych / Functional neuroimaging in parkinsonism and dementia
  - dr Nicola Pavese, Newcastle, UK
 • 14.20 – 14.40 USG w diagnostyce choroby Parkinsona – „state of the art”
 • 14.40 – 14.50 Q&A
 • 14.50 – 16.20 Sesja nr 5: Zespół korowo-podstawny w praktyce klinicznej
  Prowadzenie: dr hab. Emilia Sitek, dr hab. Sławomir Budrewicz
 • 14.50 – 15.10 Heterogeniczność obrazu klinicznego w zespole korowo-podstawnym
  - prof. Monika Rudzińska-Bar
 • 15.10 – 15.30 Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołu korowo-podstawnego
  - dr hab. Emilia Sitek
 • 15.30 – 15.50 Apraktyczny wariant choroby Alzheimera
  - dr med. Anna Barczak
 • 15.50 – 16.10 Zespół korowo-podstawny z niepłynną afazją
  - dr hab. Emilia Sitek & dr med. Ewa Narożańska
 • 16.10 – 16.20 Q&A
 • 16.20             Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).