Program

CZWARTEK,
11.10.2018

 • 17.00 - 19.00 Spotkanie Ośrodków z zakontraktowanym leczeniem zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej Choroby Parkinsona.
  •  RADISSON BLU HOTEL, ul. Purkyniego 10, Wrocław
   (Wstęp tylko za okazaniem zaproszenia.)
 • 17.00 - 17.15 Terapie infuzyjne w Polsce - zasady kwalifikacji chorych
  - prof. Jarosław Sławek
 • 17.15 - 17.30 Stan kwalifikacji do leczenia Duodopą i Apomorfiną na dzień 30.09.2018 r. Ilość włączonych chorych oraz tych, którzy wypadli z programu
  - dr. hab. Dariusz Koziorowski
 • 17.30 - 17.50 Kwalifikacja do leczenia apomorfiną i ustalanie optymalnej dawki leku
  - dr. hab. Dariusz Koziorowski
 • 17.50 - 18.10 Techniczne aspekty kwalifikacji i prowadzenia chorego z PEG i wlewem podskórnym
  - dr n. med. Anna Roszmann
 • 18.10 - 18.30 Internetowa baza danych terapii infuzyjnych dla polskich ośrodków - stan przygotowań
  - prof. Jarosław Sławek
 • 18.30 - 19.00 Dyskusja

PIĄTEK,
12.10.2018

 • 09.00 – 10.25 Warsztaty interaktywne, równoległe
 • Warsztat Nr 1
 • Choroba Parkinsona i parkinsonizm w przypadkach
  - prof. Andrzej Friedman, dr hab. med. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.
 • Warsztat Nr 2
 • Neurologia behawioralna dla początkujących / A primer on behavioral neurology
  - prof. Pasquale Calabrese, Basel, Szwajcaria, dr hab. Emilia Sitek - moderator
 • 10.35 – 12.00 Warsztaty interaktywne, równoległe
 • Warsztat Nr 3
 • Zaburzenia chodu w przypadkach / Gait disturbances – clinical cases
  - prof. Evzen Ruzicka, Praga, Czechy, prof. Jarosław Sławek
 • Warsztat Nr 4
 • Badanie pamięci w szczególnych sytuacjach klinicznych / Memory testing under special circumstances
  - prof. Ben Schmand, Amsterdam, Holandia, prof. Tomasz Sobów - moderator
 • 12.00 – 12.40 Lunch
 • 12.40 – 12.50 Otwarcie konferencji:
  prof. Jarosław Sławek, dr hab. Emilia Sitek, dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.
 • 12.50 – 14.40 Sesja inauguracyjna
  Prowadzenie: prof. Jarosław Sławek, dr hab. Emilia Sitek, dr hab. med. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.
 • 12.50 – 13.10 Alois Alzheimer: historia „jego” odkrycia i wrocławski okres (1912-1915)
  - prof. Andrzej Kiejna
 • 13.10 – 13.30 Szczęście w chorobach neurozwyrodnieniowych
  - prof. Andrzej Potemkowski
 • 13.30 – 14.05 Upadki w chorobie Parkinsona i innych neurodegeneracjach i jak im zapobiegać? / Falls in Parkinson’s Disease and other neurodegenerations and how to prevent them?
  - prof. Evzen Ruzicka, Praga, Czechy
 • 14.05 – 14.40 Jak możemy przewidywać konwersję MCI do otępienia? / Predicting conversion from mild cognitive impairment to dementia
  - prof. Ben Schmand, Amsterdam, Holandia
 • 14.40 – 14.55 Przerwa kawowa
 • 14.55 – 16.40 Sesja nr 1: Ataksje
  Prowadzenie: prof. Monika Rudzińska-Bar, prof. Jarosław Sławek
 • 14.55 – 15.25 Okiem neurologa – jak racjonalizować proces diagnostyczny / How to rationale the diagnostic algorithm?
  - prof. Alexandra Durr, Paryż, Francja
 • 15.25 – 15.45 Okiem neuropsychologa – kognitywne funkcje móżdżku
  - dr hab. Dariusz Wieczorek
 • 15.45 – 16.05 Okiem genetyka – przyczyny częste i rzadkie oraz nowoczesne metody badań genetycznych
  - dr n. med. Magdalena Krygier
 • 16.05 – 16.30 Ataksje potencjalnie poddające się leczeniu / Potentially treatable ataxias
  - prof. Alexandra Durr, Paryż, Francja
 • 16.30 – 16.40 Q&A
 • 16.40 – 16.55 Przerwa kawowa
 • 16.55 – 19.00 Sesja nr 2: Głęboka stymulacja mózgu (DBS) oraz terapie infuzyjne (Duodopa, Apomorfina) w chorobie Parkinsona – aspekty pozaruchowe
  Prowadzenie: dr hab. Dariusz Koziorowski, prof. Andrzej Friedman
 • 16.55 – 17.25 Wpływ DBS na funkcje poznawcze w chorobie Parkinsona / Deep brain stimulation and cognition in Parkinson’s disease
  - prof. Ben Schmand, Amsterdam, Holandia
 • 17.25 – 17.45 Wpływ DBS na zaburzenia emocjonalne i behawioralne
  - prof. Andrzej Bogucki
 • 17.45 – 18.05 Wpływ DBS na zaburzenia snu
  - dr Jarosław Dulski
 • 18.05 – 18.25 Wpływ terapii infuzyjnych na zaburzenia ruchowe i pozaruchowe
  - dr hab. Dariusz Koziorowski
 • 18.25 – 18.45  Earlystimulus - optymalizacja kwalifikacji pacjentów z chorobą Parkinsona do leczenia metodą DBS
  - dr n. med. Marcin Tutaj
 • 18.45 – 19.00 Q&A
 • 19.00 Kolacja, zakończenie pierwszego dnia

SOBOTA,
13.10.2018

 • 08.00 – 09.00 Warsztat nr 5:
  Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona - Terapie infuzyjne
  Prowadzenie: prof. Konrad Rejdak, prof. Jarosław Sławek
  (Wstęp wolny - ilość miejsc ograniczona)
 • 08.00 - 08.20 Leczenie apomorfiną - doświadczenia własne
  - dr. hab. Ewa Papuć, prof. Konrad Rejdak

 • 08.20 - 08.40 Terapie infuzyjne w Polsce - zasady kwalifikacji chorych
  - prof. Jarosław Sławek

 •  

  08.40 - 09.00 Kwalifikacja do leczenia apomorfiną
  - dr. hab. Dariusz Koziorowski
 • 09.00 Rozpoczęcie konferencji
 • 09.00 – 09.20 Wykład specjalny:
  DLB - nowe kryteria diagnostyczne
  - prof. Jarosław Sławek
 • 09.20 – 09.50 Wykład specjalny:
  Zaburzenia poznawcze o etiologii naczyniopochodnej / Vascular Cognitive Impairment
  - prof. Pasquale Calabrese, Basel, Szwajcaria
 • 09.50 – 10.10 Wykład specjalny: 
  Leczenie żywieniowe pacjentów neurologicznych

  - dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • 10.10 – 10.50 Wykład specjalny:
  moderator: prof. Jarosław Sławek 

  Odżywianie, nutryceutyki, cerebrolizyna i czynniki troficzne, witaminy i inne metody postępowania wspomagającego w neurodegeneracjach – „state of the art” 
  – prof. Konrad Rejdak, prof. Tomasz Sobów (dwugłos – debata)
 • 10.50 – 11.10 Przerwa kawowa
 • 11.10 – 12.40 Sesja nr 3: Postępowanie niefarmakologiczne w chorobie Alzheimera
  Prowadzenie: dr hab. Emilia Sitek, prof. Andrzej Potemkowski
 • 11.10 – 11.30 Komunikacja z pacjentem geriatrycznym
  - dr n. med. Katarzyna Broczek
 • 11.30 – 11.50 Rola neurologopedy w pracy z pacjentem z chorobą Alzheimera
  - dr hab. Aneta Domagała
 • 11.50 – 12.10 Postępowanie w zespołach błędnego rozpoznawania
  - prof. Tomasz Sobów
 • 12.10 – 12.30 Centrum Spotkań, Alzheimer Cafe - formy efektywnej pomocy
  - dr n. med. Dorota Szcześniak
 • 12.30 – 12.40 Q&A
 • 12.40 – 13.20 Lunch
 • 13.20 – 14.50 Sesja nr 4: Neuroobrazowanie w neurodegeneracjach
  Prowadzenie: dr hab. Dariusz Koziorowski, dr hab. Anna Zimny
 • 13.20 – 13.40 Obrazowanie nigrosomu – możliwości diagnostyki choroby Parkinsona w badaniu MRI
  - dr n. med. Małgorzata Burzyńska-Makuch
 • 13.40 – 14.20 Obrazowanie czynnościowe w zespołach parkinsonowskich i otępiennych / Functional neuroimaging in parkinsonism and dementia
  - prof. Nicola Pavese, Newcastle, UK
 • 14.20 – 14.40 Komu i kiedy wykonywać badanie SPECT DaTSCAN
  - prof. Jarosław Sławek 
 • 14.40 – 14.50 Q&A
 • 14.50 – 16.20 Sesja nr 5: Zespół korowo-podstawny w praktyce klinicznej
  Prowadzenie: dr hab. Emilia Sitek, dr hab. Sławomir Budrewicz
 • 14.50 – 15.10 Heterogeniczność obrazu klinicznego w zespole korowo-podstawnym
  - prof. Monika Rudzińska-Bar
 • 15.10 – 15.30 Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołu korowo-podstawnego
  - dr hab. Emilia Sitek
 • 15.30 – 15.50 Apraktyczny wariant choroby Alzheimera
  - dr n. med. Anna Barczak
 • 15.50 – 16.10 Zespół korowo-podstawny z niepłynną afazją
  - dr hab. Emilia Sitek & dr n. med. Ewa Narożańska
 • 16.10 – 16.20 Q&A
 • 16.20             Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).