Program

Piątek, 27.10.2023

  • 09:30 – 12:00 Warsztaty równoległe – diagnostyka chorób neurozwyrodnieniowych
  • Udział w warsztacie jest dodatkowo płatny. Ilość miejsc ograniczona.
  • Warsztat interaktywny nr 1
   Neurogenetyka dla klinicystów
   - dr n. med. Katarzyna Gawęda-Walerych, dr n. med. Magdalena Krygier, dr n. med. Magdalena Badura-Stronka
  • Warsztat interaktywny nr 2
   Neuroradiologia i medycyna nuklearna dla klinicystów
   - prof. dr hab. n. med. Anna Zimny, dr n. med. Bogna Brockhuis
  • Warsztat interaktywny nr 3
   Diagnostyka neuropsychologiczna w wybranych schorzeniach neurozwyrodnieniowych
   prof. dr hab. n. o zdr. Emilia J. Sitek, dr n. med. Anna Barczak
 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 13:15 Otwarcie konferencji
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prof. dr hab. n. o zdr. Emilia J. Sitek
  • 13:15 – 13:55 Wykład inauguracyjny dnia pierwszego
  • 'Biological' definition of Parkinson’s Disease and its consequences on research and clinical practice
   - prof. Werner Poewe, MD, PhD (Innsbruck, Austria)
  • 13:55 – 14:00 Q&A
  • 14:00 – 15:30 Sesja nr 1
   Biomarkery procesu neurozwyrodnieniowego – gdzie jesteśmy?
   Prowadzenie: dr hab. n. med., prof. UMW Sławomir Budrewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
  • 14:00 – 14:20 Biomarkery choroby Alzheimera
   – dr hab. n. med., prof. UM  Tomasz Sobów
  • 14:20 – 14:40 Biomarkery choroby Parkinsona
   – dr hab. n. med. Joanna Siuda
  • 14:40 – 15:00 Biomarkery atypowych zespołów parkinsonowskich
   - dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UMW
  • 15:00 – 15:20 Biomarkery genetyczne chorób neurozwyrodnieniowych
   – dr n. med. Katarzyna Gawęda-Walerych
  • 15:20 – 15:30 Q&A
 • 15:30 – 16:00 Przerwa kawowa
  • 16:00 – 17:30 Sesja nr 2
   Zaburzenia naczyniowe a neurodegeneracje
   Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik, prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
  • 16:00 – 16:20 Otępienie mieszane, naczyniowe, alzheimerowskie – diagnostyka kliniczna, patogeneza
   – prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik
  • 16:20 – 16:40 Otępienie mieszane, naczyniowe, alzheimerowskie - aspekty neuropsychologiczne
   – dr n. med. Anna Barczak
  • 16:40 – 17:00 Wpływ dysautonomii na rozwój otępienia w chorobie Parkinsona
   - dr Magdalena Kwaśniak-Butowska
  • 17:00 – 17:20 Czy istnieje parkinsonizm naczyniowy?
   – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  • 17:20 – 17:30 Q&A
 • 17:30 – 17:45 Przerwa kawowa
  • 17:45 – 19:10 Sesja nr 3
   Choroba Parkinsona w praktyce klinicznej – diagnostyka i leczenie
   Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
  • 17:45 – 18:05 Jak rozmawiać z pacjentem na temat kwalifikacji do terapii zaawansowanych - Wykład sponsorowany firmy Abbvie
   prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  • 18:05 – 18:25 Jak wybrać odpowiedniego chorego do terapii apomorfiną w chorobie Parkinsona - debata ekspertów - Wykład sponsorowany firmy Everpharma
   - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, dr hab. n. med. Joanna Siuda, dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
  • 18:25 – 18:45 Obrazowanie izotopowe w neurodegeneracjach – teraźniejszość i przyszłość - Wykład sponsorowany firmy GE Healthcare
   - prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
  • 18:45 – 19:05 Entakapon - kiedy i dlaczego? Analiza przypadków - Wykład sponsorowany firmy Orion
   - dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek
  • 19:05 - 19:10 Q&A
  • 19:10 – 20:00 Spotkanie z ekspertami nr 1
  • 19:10 – 19:30 Polskie doświadczenia z zastosowaniem MRgFUS w leczeniu drżenia
   – dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski, dr n. med. Stanisław Szlufik
  • 19:30 – 20:00 Atypowy parkinsonizm – red flags
   – dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
 • 20:30 Kolacja

28.10.2023 Sobota

  • 08:00 – 09:00 Spotkanie z ekspertami nr 2
  • Mioklonie w praktyce neurologicznej ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurozwyrodnieniowych
   – prof. dr hab. n. med. Piotr Janik, dr hab. n. med. Agata Gajos
  • 08:00 – 09:00 Spotkanie z ekspertem nr 3
  • Wywiad w kierunku chorób neurozwyrodnieniowych - o co i jak pytać?
   – prof. dr hab. n. o zdr. Emilia J. Sitek
 • 09:00 – 09:20 Przerwa kawowa
  • 09:20 - 10:00 Wykład inauguracyjny dnia drugiego 
  • PDD-DLB-AD - splitting and lumping
   - prof. Irena Rektorova, MD, PhD
   St. Anne's University, International Clinical Research Center, Brno, Czechy
  • 10:00 – 10:05 Q&A 
  • 10:05 – 11:15 Sesja nr 4 - pod patronatem firmy Exeltis
   Otępienie w praktyce klinicznej
   Prowadzenie: dr hab. n. med. Joanna Siuda, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  • 10:05 – 10:25 Zaburzenia poznawcze w niedoborach witaminowych i żywieniowych
   – prof. dr hab. n. med. Zyta Wojszel
  • 10:25 – 10:45 Polekowe zaburzenia poznawcze
   – dr hab. n. med., prof. UM  Tomasz Sobów
  • 10:45 – 11:05 Choroba Alzheimera – krajobraz terapeutyczny (update)
   – prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
  • 11:05 – 11:15 Q&A
 • 11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
  • 11:30 – 13:45 Sesja nr 5
   Varia
   Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prof. dr hab. n. med. Piotr Janik
  • 11:30 – 11:50 Nowe podejście do terapii w miastenii gravis - Wykład sponsorowany firmy AstraZeneca
   – dr n. med. Małgorzata Bilińska
  • 11:50 – 12:10 Szerokie zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności - Wykład sponsorowany firmy Ipsen
   – dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek
  • 12:10 – 12:30 Nowa metoda chirurgicznego leczenia drżenia-zastosowanie skoncentrowanej dawki ultradźwięków nawigowanej rezonansem magnetycznym - Wykład sponsorowany firm Medicover/ Synektik
   - prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
  • 12:30 – 12:50 Pregabalina - od odkrycia do wszechstronnego zastosowania w neurologii - Wykład sponsorowany firmy Polpharma
   - dr n. med. Michał Schinwelski
  • 12:50 – 13:10 Amantadyna w praktyce choroby Parkinsona i nie tylko - Wykład sponsorowany firmy Merz
   – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  • 13:10 – 13:25 Co neurolog powinien wiedzieć o witaminie B12? - Wykład sponsorowany firmy Wörwag
   – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  • 13:25 – 13:40 Wpływ mikrobioty jelitowej na choroby neurodegeneracyjne - Wykład sponsorowany firmy OmniBiotic
   – mgr Paulina Andrzejewska
  • 13:40 – 13:45 Q&A
 • 13:45 – 14:00 Przerwa kawowa
  • 14:00 – 15:30 Sesja nr 6 
   Zaburzenia snu w chorobach neurozwyrodnieniowych
   Prowadzenie: dr hab. n. med., prof. UM  Jakub Kaźmierski, dr hab. n. med. Joanna Siuda
  • 14:00 – 14:20 RBD jako predyktor rozwoju chorób z kręgu alfa-synukleinopatii
   – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
  • 14:20 – 14:40 RBD – jak o tym rozmawiać z pacjentem? Jak zadbać o komfort i bezpieczeństwo?
   – prof. dr hab. n. o zdr. Emilia J. Sitek
  • 14:40 – 15:00 RLS w chorobie Parkinsona
   – prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
  • 15:00 – 15:20 Jak bezpiecznie i skutecznie leczyć bezsenność u pacjentów z chorobami neurozwyrodnieniowymi
   dr hab. n. med., prof. UM Jakub Kaźmierski
  • 15:20 – 15:30 Q&A
 • 15:30 – 15:35 Zakończenie konferencji
 • 15:35 – 16:35 Lunch
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.