Program

 
 

SOBOTA, 28.11.2020

 • 8.55 - 9.00 Powitanie
 • Sesja I Majaczenie – częste powikłanie chorób neurozwyrodnieniowych
 • 9.00 - 9.20 Jak rozpoznać zespół majaczeniowy?
  – dr hab. n. med. Tomasz Sobów, prof. UM
 • 9.20 - 9.40 Jak różnicować majaczenie?
  – dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. UM
 • 9.40 - 10.00 Jak leczyć zespół majaczeniowy w różnych schorzeniach?
  – dr n. med. Radosław Magierski
 • 10.00 - 10.10 Dyskusja
 • Sesja II Choroba Alzheimera i jej warianty
 • 10.10 - 10.30 Co to jest choroba Alzheimera AD 2020?
  – prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska
 • 10.30 - 10.50 Jak rozpoznawać i różnicować otępienie alzheimerowskie i inne otępienia neurozwyrodnieniowe?
  – dr n. med. Anna Barczak
 • 10.50 - 11.10 Warianty AD
  – dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
 • 11.10 - 11.20 Dyskusja
 • 11.20 - 11.40 Przerwa
 • Sesja III Choroba Parkinsona - wyzwania codziennej praktyki klinicznej
 • 11.40 - 11.50 Zaawansowana choroba Parkinsona - jak rozpoznać?
  ABBVl.png
  – dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • 11.50 – 12.00 System opieki nad pacjentami z ZChP leczonymi terapią Duodopa
  ABBVl.png
  – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 12.00 - 12.20 Istotne zaburzenia pozaruchowe w zaawansowanej chorobie Parkinsona
  – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 12.20 - 12.35 Dyskinezy w chorobie Parkinsona – dlaczego warto leczyć
  – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 12.35 - 12.55 Apomorfina w leczeniu choroby Parkinsona – 30 lat  doświadczeń
  – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 12.55 - 13.05 Dyskusja
 • Sesja IV Leczenie wspomagające w neurodegeneracjach
 • 13.05 - 13.25 Kannabinoidy – nowe opcje terapeutyczne w chorobach neurozwyrodnieniowych
  – prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 13.25 - 13.45 Procesy neurorozwojowe w depresji a miejsce farmakoterapii 
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
 • 13.45 - 14.05 Cytykolina w leczeniu wspomagającym udaru mózgu
  - dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM
 • 14.05 – 14.25 Cerebrolizyna w leczeniu usprawniającym u chorych po udarze mózgu i w zespołach otępiennych
  – dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska
 • 14.25 - 14.35 Dyskusja
 • Sesja V Najważniejsze odkrycia 2020 w zakresie neurodegeneracji – 3 kluczowe prace w wyborze autorskim
 • 14.35 - 14.55 Choroba Parkinsona i inne parkinsonizmy
  – dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • 14.55 - 15.15 Choroba Alzheimera i inne otępienia
  - dr hab. n. med. Joanna Siuda
 • 15.15 - 15.35 SLA i inne choroby neuronu ruchowego
  – prof. dr hab. n. med. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz
 • 15.35 - 15.45 Dyskusja
 • 15.45 - 15.55 TEST WIEDZY
 • 15.55 Zakończenie konferencji
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).