edycja 2017

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
NEURODEGENERACJE

12-13 maja 2017
Gdańsk

 


DZIEŃ 1 (12.05.2017 Piątek)


09.00 - 11.30 WARSZTATY INTERAKTYWNE

WARSZTAT NR 1 - Choroba Parkinsona w przypadkach – trudne decyzje kliniczne
Prowadzenie: prof. Jarosław Sławek, dr med. Gabriela Kłodowska-Duda,
                 dr med. Magdalena Boczarska-Jedynak (Gdańsk, Katowice)
 

WARSZTAT NR 2 - Objawy czołowe w różnicowaniu chorób neurozwyrodnieniowych
Prowadzenie: dr hab. Emilia Sitek, dr med. Anna Barczak (Gdańsk, Warszawa)

WARSZTAT NR 3 - Choroby neurozwyrodnieniowe związane z zaburzeniami snu – różnicowanie, postępowanie
Prowadzenie: dr med. Mariusz Siemiński, prof. Andrzej Bogucki, dr med. Marlena Hupało (Gdańsk, Łódź)

11.30 - 12.00 Przerwa


12.00 - 12.10 Rozpoczęcie konferencji
                         prof. Jarosław Sławek, dr hab. Emilia Sitek


12.10 - 12.30 Wykład wprowadzający:
                         Otępienie w sztuce – prof. Andrzej Potemkowski (Szczecin)

12.30 - 14.00 Sesja nr 1 - Hiperkinezy
                         Prowadzenie: prof. Piotr Janik, prof. Andrzej Friedman

12.30 - 12.50  Polekowe – dr hab. Piotr Janik (Warszawa)
12.50 - 13.10  Napadowe – prof. Andrzej Friedman (Warszawa)
13.10 - 13.30  Związane ze snem – prof. Andrzej Bogucki (Łódź)
13.30 - 13.50  Pląsawice nabyte – dr n. med. Daniel Zielonka (Poznań)
13.50 - 14.00  Dyskusja


14.00 – 14.40 Przerwa, lunch


14.40 - 16.10 Sesja nr 2 - Atypowy Parkinsonizm – jak diagnozować? jak leczyć?
                          Prowadzenie: prof. Anna Krygowska-Wajs, dr med. Zygmunt Jamrozik

14.40 - 15.00  Wprowadzenie: spektrum atypowego parkinsonizmu
                          – dr hab. Sławomir Budrewicz (Wrocław)
15.00 - 15.20  Zanik wieloukładowy (MSA)
                          – dr n. med. Zygmunt Jamrozik (Warszawa)
15.20 - 15.40  Postępujące Porażenie Nadjądrowe (PSP)
                          – dr hab. Monika Rudzińska (Katowice)
15.40 - 16.00  Zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD)
                          – dr hab. Dariusz Koziorowski (Warszawa)
16.00 - 16.10  Dyskusja


16.10 - 16.30 Przerwa kawowa


16.30 - 18.40 Sesja nr 3 - Choroba Alzheimera i Otępienie z Ciałami Lewy'ego
                         Prowadzenie: prof. Tomasz Sobów, dr med. Joanna Siuda

16.30 - 16.50  Biomarkery w ch. Alzheimera – teoria i praktyka
                         – dr hab. Ewa Papuć (Lublin)
16.50 - 17.10  Otępienie z Ciałami Lewy'ego (DLB) – patogeneza, obraz kliniczny, różnicowanie
                         – prof. Tomasz Sobów (Łódź)
17.10 - 17.30  Choroba Alzheimera i DLB - blaski i cienie interwencji farmakologicznej
                         – prof. Tomasz Gabryelewicz (Warszawa)
17.30 - 17.50  Strategie neuromodulujące w ch. Alzheimera i innych neurodegeneracjach – na jakim jesteśmy etapie?
                         – dr med. Joanna Siuda (Katowice)
17.50 - 18.10  Rola badania SPECT z użyciem znacznika DaTSCAN w diagnostyce chorób z ciałami Lewy'ego 
                          prof. Jarosław Sławek (Gdańsk)

18.10 - 18.20  Dyskusja  


18.20 - 18.40  Rasagilina w terapii choroby Parkinsona – szerokie spektrum działań? 
                         - prof. Jarosław Sławek (Gdańsk)


DZIEŃ 2 (13.05.2017 Sobota)


9.00 - 10.30 Sesja nr 4 - Głęboka stymulacja mózgu w neurologii (DBS) – codzienna praktyka i spojrzenie w przyszłość
                         Prowadzenie: dr hab. Dariusz Koziorowski, dr med. Magdalena Boczarska-Jedynak

09.00 - 09.20  DBS w ch. Parkinsona – prowadzenie pacjenta po zabiegu – szczególne sytuacje kliniczne
                          – dr n. med. Michał Schinwelski (Gdańsk)
09.20 - 09.40  DBS w leczeniu pląsawicy w ch. Huntingtona – „state of the art”
                          – dr. n. med. Witold Libionka (Gdańsk)
09.40 - 10.00  DBS w leczeniu zespołu Tourette'a – fakty i kontrowersje –
                          – dr hab. Piotr Janik (Warszawa)
10.00 - 10.20  DBS – potencjalne nowe wskazania w neurologii i psychiatrii
                          – prof. Tomasz Mandat (Warszawa)
10.20 - 10.30  Dyskusja


10.30 - 10.50 Przerwa kawowa


10.50 - 12.00 Sesja nr 5 - Cerebrolizyna w neurologii
                          Prowadzenie: dr hab. Maciej Niewada, prof. Jarosław Sławek

10.50 - 11.10  Rola czynników neurotroficznych w udarze mózgu i otępieniu
                          – dr hab. Maciej Niewada (Warszawa)
11.10 - 11.30  Cerebrolizyna w leczeniu otępienia alzheimerowskiego i naczyniowego
                          – prof. Jarosław Sławek (Gdańsk)
11.30 - 11.50  Cerebrolizyna w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu – poprawa w zakresie następstw?
                          - dr med. Michał Karliński (Warszawa)
11.50 - 12.00  Dyskusja


12.00 – 13.30 Sesja nr 6 - Otępienie naczyniowe i parkinsonizm naczyniowy
                         Prowadzenie: prof. Urszula Fiszer, prof. Maria Barcikowska

12.00 - 12.20  Otępienie naczyniowe – czy istnieje taka choroba?
                         - prof. Maria Barcikowska (Warszawa)
12.20 - 12.40  Cukrzyca i choroby otępienne
                         – prof. Dorota Religa (Sztokholm)

12.40 - 13.00  Parkinsonizm naczyniowy – nowe spojrzenie
                         – prof. Jarosław Sławek (Gdańsk)
13.00 - 13.20  Czy leczenie profilaktyczne ma wpływ na rozwój otępienia i parkinsonizmu naczyniowego?
                         - dr hab. Maciej Niewada (Warszawa)
13.20 - 13.40  Specyfikacja dożylnego leczenia trombolitycznego u pacjenta z zespołem otępiennym
                         - dr med. Michał Karliński (Warszawa)
13.40 - 13.50  Dyskusja


13.50 - 14.20 Przerwa, lunch


14.20 - 15.50 Sesja nr 7 - Zaburzenia chodu w neurodegeneracjach
                         Prowadzenie: prof. Andrzej Szczudlik, prof. Andrzej Friedman

14.20 - 14.40  Zaburzenia chodu w chorobach neurodegeneracyjnych – wprowadzenie
                         - prof. Andrzej Szczudlik (Kraków)
14.40 - 15.00  Encefalopatia efedronowa
                         – dr Yanosh Sanotsky (Lwów, Ukraina)
15.00 - 15.20  Wodogłowie normotensyjne – punkt widzenia neurologa
                         – prof. Jarosław Sławek (Gdańsk)
15.20 - 15.40  Wodogłowie normotensyjne – punkt widzenia neurochirurga
                         – prof. Dariusz Jaskólski (Łódź)
15.40 - 15.50  Dyskusja


15.50 - 16.10 Przerwa kawowa


16.10 – 18.00 Sesja nr 8Choroby neurodegeneracyjne „plus”
                         Prowadzenie: prof. Andrzej Bogucki, dr hab. Sławomir Budrewicz

16.10 - 16.30  Chudnięcie w chorobie Parkinsona
                         – prof. Anna Krygowska-Wajs (Kraków)
16.30 - 16.50  Ból w chorobie Parkinsona 
                          – dr med. Agata Gajos (Łódź)
16.50 - 17.10  Chory z chorobą Alzheimera i innymi schorzeniami – zasady postępowania 
                          – prof. Tomasz Sobów (Łódź)
17.10 - 17.30  Chory z chorobą Parkinsona i innymi schorzeniami – zasady postępowania 
                          – prof. Monika Białecka (Szczecin)
17.30 - 17.50  Napady padaczkowe w neurodegeneracjach 
                          – prof. Urszula Fiszer (Warszawa)
17.50 - 18.00  Dyskusja


             18.00 Zakończenie konferencji

Komitet Organizacyjny

 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek - przewodniczący
 • Dr hab. n. zdr. Emilia Sitek, Gdańsk

Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska, Warszawa
 • Prof. dr hab. n. med. Monika Białecka, Szczecin
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, Łódź
 • Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer, Warszawa
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman, Warszawa
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz, Warszawa
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz, Jaskólski, Łódź
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Krygowska-Wajs, Kraków
 • Prof. dr hab. n. med. Dorota Religa, Sztokholm
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, Szczecin
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Gdańsk
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów, Łódź
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik, Kraków
 • Dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, Wrocław
 • Dr hab. n. med. Piotr Janik, Warszawa
 • Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski, Warszawa
 • Dr hab. n. med. Tomasz Mandat, Warszawa
 • Dr hab. n. med. Maciej Niewada, Warszawa
 • Dr hab. n. med. Ewa Papuć, Lublin
 • Dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Katowice
 • Dr hab. n. zdr.   Emilia Sitek, Gdańsk
 • Dr n. med. Anna Barczak, Warszawa
 • Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak, Gdańsk
 • Dr n. med. Marlena Hupało, Łódź
 • Dr n. med. Zygmunt Jamrozik, Warszawa
 • Dr n. med. Michał Karliński, Warszawa
 • Dr n. med. Gabriela Kłodowska-Duda, Katowice
 • Dr n. med. Witold Libionka, Gdańsk
 • Dr n. med. Mariusz Siemiński, Gdańsk
 • Dr n. med. Joanna Siuda, Katowice
 • Dr n. med. Michał Schinwelski, Gdańsk
 • Dr n. med. Daniel Zielonka, Poznań
 • Dr Yanosh Sanotsky, Lwów

PARTNERZY KONFERENCJI:


WYSTAWCY: