Wrocław

11 maja 2019

Katowice

18 maja 2019

Poznań

25 maja 2019

Lublin

1 czerwca 2019

Kraków

28 września 2019

Kielce

2019

Warszawa

2019