Rejestracja

Rejestracja została zamknięta z powodu wyczerpania limitu miejsc!

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Liczba miejsc ograniczona.


1. Po dokonanej rejestracji od dnia 29.03.2021 będziemy kontaktować się z Państwem celem przekazania dostępu do platformy ProKnown, na której zamieszone będą przekroje komputerowe z opisem klinicznym do opracowania.

2. Termin opracowania przypadków upływa 20.04.2021.

3. Po upływie tego terminu Komitet Naukowy dokona weryfikacji przesłanych opracowań, które zostaną omówione podczas warsztatu online w dniu 27.04.2021.

4. Po zakończonym warsztacie uczestnicy będą mieli możliwość ponownego opracowania przypadków, które zostaną powtórnie zweryfikowane przez Komitet Naukowy i przesłane uczestnikowi z komentarzem.

W przypadku pytań technicznych dotyczących opracowania przypadków na platformie ProKnown prosimy o kontakt z:

Tomasz Iwanicki
Tel.: 605 599 699
E-mail: Tomasz.Iwanicki@elekta.com