Program

 

Wtorek 27.04.2021

 • 18:00 – 18:15 ELEKTA
  - Tomasz Iwanicki
 • 18:15 – 18:30 Miejsce radioterapii stereotaktycznej SBRT w raku płuca
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 18:30 – 19:00 Zasady konturowania objętości tarczowych i organów krytycznych w SBRT
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 19:00 – 19:30 Omówienie konturowania przypadków SBRT przez uczestników, dyskusja
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 19:30 – 19:45 Radioterapia w skojarzeniu z leczeniem systemowym w miejscowo zaawansowanym NDRP
  - prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
 • 19:45 – 20:15 Zasady konturowania w radykalnej radioterapii NDRP
  - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 20:15 – 20:45 Omówienie konturowania przypadków przez uczestników, dyskusja
  - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 20:45 – 20:55 Sesja pytań i odpowiedzi
 • 20:55 Zakończenie kursu
 
 

SPONSORZY: