Program

 

Piątek 2.09.2022

 • 15:15 – 16:00 Rejestracja uczestników, obiad
 • 16:00 – 16:30 Unity – Nowoczesne metody prowadzenia leczenia z wykorzystaniem technik adaptacyjnych MRgRT
  - Tomasz Iwanicki (ELEKTA)
 • 16:30 – 17:00 Rola skojarzonej immunoterapii i radioterapii we wcześnie oraz w miejscowo zaawansowanym NDRP – patronat Astra Zeneca
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 17:00 – 17.30 Optymalizacja stanu pulmonologicznego przed jednoczesną radiochemioterapią miejscowo zaawansowanego raka płuca
  – prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
 • 17:30 – 18:00 Zasady konturowania objętości tarczowych i organów krytycznych w SBRT NDRP
  – dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 18:00 – 18:15 Przerwa kawowa
 • 18:15 – 18:45 Zasady konturowania w radykalnej radioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)
  – dr n. med. Joanna Socha
 • 18:45 – 19:15 Zasady konturowania w radykalnej radioterapii drobnokomórkowego raka płuca (DRP)
  dr n. med. Joanna Socha
 • 19:15 Kolacja

Sobota 3.09.2022

 • 09:00 – 12:00 Konturowanie i omówienie konturowania 4 przypadków, wykonanego przez uczestników
  – dr n. med. Łukasz Kuncman, dr n. med. Joanna Socha, dr Mateusz Pajdziński
 • 12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
 • 12:15 – 15:15 Konturowanie przez uczestników na stacjach komputerowych przedstawionego przypadku, omówienie, dyskusja
  dr n. med. Łukasz Kuncman, dr n. med. Joanna Socha, dr Mateusz Pajdziński
 • 15:15 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów
 • 15:30 Obiad
 
 

SPONSORZY: