Program

ENTOG Scientific Meeting
Reproductive health & prenatal testing in Europe
Friday, 7th June 2019, Warsaw, Poland

Friday, 7th

 • 12:00 Registration/Rejestracja uczestników  
 • 12:00-13:00 Lunch
 • 13:00-13:20 Opening - prof. Mirosław Wielgoś, prof. Mariusz Zimmer - PTGP President, prof. Jacky Nizard - EBCOG President, dr Agnieszka Horała - ENTOG President, dr Damian Warzecha - President of ENTOG Poland
 • 13:20-14:00 Preimplantation genetic screening (PGS) vs preimplantation genetic diagnosis (PGD) – where do we stand? –                                              prof. Iwona Szymusik 
 • 14:00-14:20 Invasive prenatal diagnostic methods – past or future? - prof. Mirosław Wielgoś
 • 14:20-14:40 NIPT- Non-Invasive Prenatal Testing – what’s new? - prof. Alan Cameron and dr Michał Lipa
 • 14:40-15:10 Coffee break
 • 15:10-15:30 ENTOG and the opportunities it provides - dr Agnieszka Horała
 • 15:30-16:10 Prenatal ultrasound – controversies and recommendations - prof. Juiry Wladimiroff, dr Robert Brawura-Biskuspki-Samaha
 • 16:10-16:50 Assisted reproductive techniques in Europe – what is allowed? - prof. Basil Tarlatzis & prof. Robert Spaczyński
 • 16:50-17:30 How international experience changed my life – dr Nicole Sochacki-Wójcicka 
 • 17:10-17:30 Coffee break
 • 17:30-18:10 Emergency contraception (is it safe, availability on prescription/ OTC, is it popular, is it abused in countries where freely available etc.) - dr Angelique Goverde & prof. Robert Spaczyński
 • 18:10-18:30 Tubal removal practices in Europe - Karen Rose 
 • 20:00 Dinner

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

 

pl gb