Program

21.09.2018 Piątek

  • 12:30 – 14:00 Rejestracja uczestników i lunch 
  • 14:00 – 14:10 Przywitanie gości – mgr. Joanna Olkiewicz (przewodnicząca Zespołu Pielęgniarek ds. SM)
  • 14:10 – 14:40 Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. n. med. Krystyna Jaracz
  • 14:40 – 15:00 Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych z SM – dr n. med. Marcin Jaracz
  • 15:00 – 15:30 Niepewność u pacjentów z SM – mgr Aleksandra Kurta
  • 15:30 – 16:00 Leki biopodobne w leczeniu stwardnienia rozsianego – dr n. med. Robert Bonek – sesja sponsorowana, firma: Alvogen
  • 16:00 – 16:30 Przerwa kawowa
  • 16:30 – 16:50 Projekty dla pacjentów – mgr Maria Wilkiewicz – sesja sponsorowana, firma: Bayer
  • 16:50 – 17:10 Znaczenie platformy CogniFit – dr n. med. Robert Bonek – sesja sponsorowana, firma: Bayer
  • 17:10 – 17:30 Po co leczymy SM? – lek. med. Anna Żochowska – sesja sponsorowana, firma: Bayer
  • 17:30 – 18:00 Rekonstytucja układu immunologicznego a SM – na co zwrócić uwagę od strony specjalistycznej opieki pielęgniarskiej?
   – prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska – sesja sponsorowana, firma: Merck
  • 19:00 Kolacja

22.09.2018 Sobota

   • 09:00 – 09:30 Leczenie immunosupresyjne SM – prof. dr hab. n. med. Adam Stępień – sesja sponsorowana, firma: Sanofi Genzyme
   • 09:30 – 09:50 Pielęgniarka jako koordynator opieki nad chorym z SM: budowanie relacji – mgr Dorota Flis
   • 09:50 – 10:20 Atrofia mózgu jako czynnik determinujący odpowiedź na leczenie. Od wytycznych do rzeczywistej praktyki klinicznej
    – dr n. med. Andrzej Tutaj – sesja sponsorowana, firma: Novartis
   • 10:20 – 10:50 Przerwa kawowa i czas na wymeldowanie
   • 10:50 – 11:20 Wybór i monitorowanie optymalnej terapii u pacjentów z nowo rozpoznanym SM
    – dr n. med. Katarzyna Kurowska – sesja sponsorowana, firma: Biogen
   • 11:20 – 11:40 Pierwotnie postępująca postać SM - prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
    – sesja sponsorowana, firma: Roche
   • 11:40 – 12:40 Jak skutecznie komunikować się z chorym na SM – najlepsze praktyki dla pielęgniarek warsztat z psychologiem - dr n. med. Ewa Betscher 
    – sesja sponsorowana, firma: Roche
   • 12:40 – 13:00 Program edukacyjny Colllegium SM – mgr Joanna Olkiewicz – sesja sponsorowana, firma: Biogen
   • 13:00 – 13:10 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów
   • 13:10 Lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.