Łódź

 • 08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
 • 09:00 – 09:20 Powitanie uczestników
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński, Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała, Mgr Elżbieta Janiszewska
 • 09:20 – 11:10 SESJA I - SEDACJA I ANALGEZJA
 • 09:20 – 09:45 Sedacja proceduralna i znieczulenie niskoopioidowe
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
 • 09:45 – 10:10 Neuroprotekcja w oddziale intensywnej terapii
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
 • 10:10 – 10:35 Przeszczepianie nerek od żywych dawców
  Dr hab. n. med. Dorota Kamińska
 • 10:35 – 11:10 Udrażnianie dróg oddechowych - nowe możliwości zastosowania masek krtaniowych oraz wideolaryngoskopów
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
 • 11:10 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:45 SESJA II - ZAKAŻENIA
 • 11:30 – 11:55 Kryteria doboru antybiotyków u pacjentów w OIT. Kiedy? Komu? Ile? Dr n. med. Jarosław Woroń
 • 11:55 – 12:20 Prowadzenie racjonalnej antybiotykoterapii w dobie narastania wielolekovoporności bakterii Dr n. med. Izabella Grabowska
 • 12:20 – 12:45 Zastosowanie prokacytoniny do zarządzania antybiotykoterapią na oddziale intensywnej terapii Dr hab. n. med. Mariusz Piechota
 • 12:45 – 14:00 SESJA III - STANY NAGŁE I SYTUACJE KRYZYSOWE
 • 12:45 – 13:10 Postępowanie w krwotoku i wstrząsie krwotocznym.
  dr hab. n. med. Waldemar Machała
 • 13:10 – 13:35 Laboratoryjne parametry krytyczne  w SOR i OIT we wczesnej diagnostyce i terapii ze szczególnym uwzględnieniem mleczanów
  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński
 • 13:35 – 14:00 Współczesne postępowanie w sepsie i we wstrząsie septycznym Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
 • 14:00 – 14:30 przerwa kawowa
 • 14:30 – 16:00 WARSZTAT 1: UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
 • 14:30 – 16:00 WARSZTAT 2: Ocena badania równowagi kwasowo zasadowej i unikanie błędów przedanalitycznych
 • 16:00 lunch

07.03.2020 Łódź

Hotel Ambasador Premium
Jana Kilińskiego 145, 90-315 Łódź

Rejestracja zakończona