Program

 • Piątek, 13.10.2023

 • 11:30 - 12:30 Rejestracja uczestników, Lunch
 • 12:30 – 12:40 Otwarcie konferencji
  - prof. Jacek Fijuth
 • 12:40 – 13:00 Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej
  Wyzwania dla polskiej radioterapii w 2024 roku
  - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • 13:00 – 13:20 Najważniejsze doniesienia w zakresie radioterapii w piśmiennictwie medycznym i na konferencjach naukowych w mijającym roku
  - dr hab. n. med. Dorota Gabryś, prof. NIO
 • 13:20 – 14:50 SESJA I - Nowoczesne spojrzenie na radioterapię w chorobie przerzutowej. Jak osiągnąć optymalny efekt radioterapii paliatywnej?
 • 13:20 – 13:40 Przedoperacyjna czy pooperacyjna SBRT w przerzutach do kręgosłupa?
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 13:40 – 14:00 Technika SRS w przerzutach do mózgu, trudne przypadki kliniczne
  - dr hab. n. med. Maciej Harat, prof. UM
 • 14:00 – 14:20 Technika SBRT w przerzutach do płuc
  - dr n. med. Iga Skrzypczyńska
 • 14:20 – 14:40 Technika SBRT w przerzutach do wątroby i nadnerczy
  - prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański
 • 14:40 – 14:50 Dyskusja
 • 14:50 – 15:10 Przerwa kawowa
 • 15:10 – 16:20 SESJA II - Nowotwory głowy i szyi
 • 15:10 – 15:30 Leczenie systemowe w nowotworach głowy i szyi - stan wiedzy 2023 r
  – prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
 • 15:30 – 15:50 Radioterapia adaptacyjna – jak ją zaplanować i zrealizować?
  - dr n. med. Dorota Kiprian
 • 15:50 – 16:10 Innowacje technologiczne w postępowaniu wspomagającym łagodzenie odczynów skórnych
  - dr n. med. Dorota Kiprian
 • 16:10 – 16:20 Dyskusja
 • 16:20 – 16:40 Wystąpienie Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Uzupełniające leczenie pooperacyjne w czerniaku złośliwym (Leczenie systemowe/radioterapia)
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 • 16:40 – 17:00 Przerwa kawowa
 • 17:00 – 18:50 SESJA III - Rak płuca – wzrastająca rola radioterapii
 • 17:00 – 17:20 Którzy chorzy odniosą korzyść z SBRT we wcześnie zaawansowanym NDRP? Jak prawidłowo zrealizować SBRT w tym wskazaniu?
  - prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman, dr n. med. Krzysztof Konopa
 • 17:20 – 17:40 U których chorych z grupy pN2 NDRP należy rozważyć pooperacyjną radioterapię?
  - dr n. med. Anna Wrona
 • 17:40 – 18:00 Jak bezpiecznie przeprowadzić jednoczesną chemio-radioterapię w III stopniu nieoperacyjnego NDRP?
  - dr hab. n. med. Joanna Socha
 • 18:00 – 18:20 Jak selekcjonować chorych do przedoperacyjnego leczenia systemowego i jednoczesnej chemio-radioterapii z konsolidującą immunoterapią w III stopniu NDRP?
  - prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
 • 18:20 – 18:40 Jaka jest rola radioterapii w przerzutowym (ED), drobnokomórkowym raku płuca u chorych kwalifikowanych do chemioterapii skojarzonej z immunoterapią?
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 18:40 – 18:50 Dyskusja
 • 18:50 – 19:30 Debata:
  Radioonkolog, Onkolog kliniczny, Pulmonolog, Torakochirurg
  Debata pod patronatem Astra Zeneca
 • Perspektywa dalszego postępu w kojarzeniu radioterapii i leczenia systemowego w NDRP i DRP
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth (prowadzenie)
  - prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
  - prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman
  - dr hab. n. med. Joanna Socha
  - dr n. med. Anna Wrona
  dr n. med. Krzysztof Konopa
 • 19:30 Kolacja
 • Sobota, 14.10.2023

 • 09:00 – 09:50 SESJA IV - Radiobiologia
 • 09:00 – -09:20 Radiobiologiczne podstawy terapii „FLASH”
  - dr n. med. Bartłomiej Tomasik
 • 09:20 – 09:40 Biologiczne i radiobiologiczne podstawy strategii ”total neoadjuvant therapy” w raku odbytnicy
  - dr n. med. Konrad Stawiski
 • 09:40 – 09:50 Dyskusja
 • 09:50 – 10:20 SESJA V – Nowotwory skóry
 • 09:50 – 10:10 Aktualne wskazania do zastosowania radioterapii w nowotworach skóry
  - dr hab. n. med. Mateusz Spałek, prof. NIO-PIB
 • 10:10 – 10:20 Dyskusja
 • 10:20 – 10:40 Przerwa kawowa
 • 10:40 – 12:10 SESJA VI - Uroonkologia
 • 10:40 – 11:00 Dlaczego TMT w raku pęcherza moczowego jest wciąż na marginesie praktyki klinicznej?
  - prof. dr hab. n. med. Wojciech Majewski
 • 11:00 – 11:20 Miejsce radioterapii w przerzutowym, wrażliwym na kastrację i opornym na kastrację raku stercza
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • 11:20 – 11:40 Optymalna ADT w raku stercza - wykład pod patronatem RECORDATI
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 11:40 – 12:00 Obrazowanie PET w raku stercza – stan obecny i perspektywa
  - prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko
 • 12:00 – 12:20 To się liczy - jakość życia i powikłania - jak optymalnie kwalifikować pacjentów do nowoczesnej hormonoterapii i efektywnie łączyć ją z radioterapią? – wykład sponsorowany Astellas
  • 12:00 – 12:10 Jak kwalifikować pacjentów z CRPC do hormonoterapii?
   - dr n. med. Maja Lisik-Habib
  • 12:10 – 12:20 Jak wspomóc leczenie pacjentów w programie lekowym B56 za pomocą radioterapii
   - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 12:20 – 12:40 Łączenie ADT z radioterapią w raku stercza, a jakość życia pacjenta – wykład sponsorowany Ipsen
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 12:40 – 12:50 Dyskusja
 • 12:50 – 13:10 Przerwa kawowa
 • 13:10 – 14:00 SESJA VII - Obrazowanie w radioterapii
 • 13:10 – 13:30 Radiomika jako skuteczne narzędzie rokownicze i predykcyjne - przykłady kliniczne
  - dr n. med. Konrad Stawiski
 • 13:30 – 13:50 Radiologiczne obrazy zapalenia płuc po radioterapii i immunoterapii - jak je różnicować?
  - dr n. med. Katarzyna Błasińska
 • 13:50 – 14:00 Dyskusja
 • 14:00 – 14:40 Sesja Młodych Radioterapeutów
 • 14:00 – 14:10 Powikłania immunoterapii konsolidującej na przykładzie durwalumabu
  - lek. Artur Bandura
 • 14:10 – 14:20 Radioterapia stereotaktyczna w peryferycznym, centralnym i ultracentralnym niedrobnokomórkowym raku płuca - optymalne schematy frakcjonowania
  - lek. Izabela Zarębska
 • 14:20 – 14:30 Ocena dermatoskopowa raków podstawnokomórkowych poddawanych brachyterapii HDR
  - lek. Tomasz Krzysztofiak
 • 14:30 – 14:40 Dyskusja
 • 14:40 Zakończenie i podsumowanie konferencji, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).