Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Tegoroczna edycja Konferencji 4R odbędzie się w trybie on line. Ta formuła wymusza ograniczenie ram czasowych i zmniejszenie liczby wykładów.

W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie rola radioterapii na granicy wskazań, w miejscowo i regionalnie zaawansowanych nowotworach, w nieoczywistych lokalizacjach narządowych oraz w chorobie oligometastatycznej. Zaproszeni onkolodzy kliniczni przedstawią swój komentarz nt. sposobów kojarzenia napromieniania z nowoczesnym leczeniem systemowym w wybranych nowotworach układu moczowego i przewodu pokarmowego.

Odbędą się też dwie Debaty – dialog ekspertów na temat przenikania się radioterapii i chemio-/immunoterapii w nowotworach głowy i szyi oraz w raku płuca.

Postanowiliśmy utrzymać w programie Relację z tegorocznego Kongresu ASTRO.

Mam nadzieję, że pomimo wymuszonych sytuacją pandemii ograniczeń kolejna, czwarta edycja 4R spotka się z zainteresowaniem uczestników.

Zapraszam serdecznie do udziału w Konferencji,

prof. Jacek Fijuth
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Konferencji 4R

 
 
Konferencja zaczyna się za:
LIVE STREAMING

20-21 listopada 2020